School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Sut i ymgeisio / How to apply

Sut i ymgeisio / How to apply

 

We would be happy to show you around our lovely school so you can see how special it is for yourselves.  Contact the school office on 029 2085 2531 or ygcpa@caerphilly.gov.uk to make an appointment.

Caerphilly County Borough Council handles all our admissions, both starting school and in-year applications. To apply to join our school, please use the below link which will take you to the Caerphilly County Borough Council Admissions website where you can apply.

 

Byddem yn hapus i ddangos chi o amgylch ein hysgol hyfryd fel gallwch weld pa mor arbennig yw hi. Cysylltwch â’r swyddfa ysgol ar 029 2085 2531 neu e-bostiwch ygcpa@caerphilly.gov.uk i wneud apwyntiad. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn delio gyda derbyniadau. I ymgeisio, gwasgwch ar y linc isod a fydd yn mynd a chi yn syth i wefan Derbyniadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. 

 

Top