School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Gwisg ysgol / Uniform

Ein Gwisg Ysgol

Sgert neu ffrog llwyd 

Troswus neu siorts llwyd

Ffrog glas a gwyn 

Crys gwyrdd ysgol 

Cardigan neu siwmpr glas ysgol 

Sannau gwyn, llwyd neu ddu

Esgidiau du

 

Our School Uniform

Grey skirt or dress 

Grey trousers or shorts 

Blue and white checked dress 

School green polo shirt 

Blue school cardigan or jumper 

White, grey or black socks

Black shoes 

 

 

 

Ymarfer Corff 

Crys polo gwyn 

Siorts, leggings neu joggers 

Esgidiau rhedeg 

 

PE

White polo shirt 

Shorts, leggings or joggers

Trainers 

Uniform Swap Sale 

We understand that buying school uniform can be expensive and that children grow so fast! The 'Friends of the School' committee recognise this and have started an initiative intended to help families by providing free school uniforms. The school uniform swap sale will run twice a year, in February and in July, and will be held on our school yard. If you would like to support us by donating any unwanted or outgrown clothes, please contact the school or your child's teacher. Diolch! 

 

Rydym yn deall y gall prynu gwisgoedd ysgol fod yn ddrud a bod plant yn tyfu mor gyflym! Mae 'Cyfeillion yr Ysgol' yn cydnabod hyn ac wedi cychwyn menter newydd gyda'r nod i helpu teuluoedd trwy ddarparu gwisgoedd ysgol. Bydd y gwerthiant gwisg ysgol yn rhedeg dwywaith y flwyddyn, ym mis Chwefror ac ym mis Gorffennaf ar iard yr ysgol. Os hoffech gefnogi trwy roi unrhyw ddillad diangen neu ddillad mae eich plentyn wedi gordyfu, cysylltwch gyda'r ysgol neu gydag athro/athrawes eich plentyn. Diolch! 

 

Top