School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Pwy yw Pwy / Who's Who

 

STAFF 2021-2022

 

Y Pennaeth

Mr W L Griffiths

Headteacher

Dirprwy Bennaeth

Miss C Hesden

Deputy Headteacher

 Yr Adran Iau / Junior Department 

Arweinydd Yr Adran Iau

Mrs K A Griffiths

Junior Leader

 

Mr Rh Jones

 

 

Mr D Leigh

 

 

Mrs E Jones

Mr D Trewyn

 

 

Miss C Owen

Mrs A Sullivan

 

 Adran Y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Department 

Arweinydd Y Cyfnod Sylfaen   

Miss C Hesden 

Foundation Phase Leader

 

Mrs D Barwick

 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY)

Mrs C Williams

Additional Learning Needs Co-ordinator (ALNCo)

 

Miss A Williams

Miss A Williams

Miss A Lewis
Miss H Davies

Miss J Carter

 

Meithrin

Mrs A Morgan

Nursery Class

 

Mrs R Warden 

 

 

Mrs J Roberts-Thomas

 

 

Staff Cynorthwyol

Mrs S Phillips

Classroom Assistants

 

Mrs E.Powell

 

 

Mrs L Francis

 

 

Miss M McGregor

 

 

Miss A James

 

Wellbeing Officer

Mrs S Allen

Swyddog Lles

 

Mrs A Stephens

 

 

Miss N Richards

 

 

Mrs M Rees

 

 

Mrs C Ash

 

 

Mrs L Mock

 

 

Miss L Watson

Mrs T Davies

Mrs L Skelding

Mrs D Fitzell

Mrs C Goldsworthy

Mrs N Todd

Mrs K Enoch

Mrs S Farrugia

 

Athrawes y Delyn

Mrs K Rees-Peak

Harp Teacher

Band Pres

Mr I Porter

Brass Band

Athrawes Ffidil

 

                                  Athrawes Chwythbrennau

Ms C Goodwin

 

Mrs S Morgan

Violin Teacher

 

Woodwind Teacher

 

Ysgrifenyddesau

Miss J Palmer

Secretaries

 

Mrs E Potts

 

Gofalwr

Mr T Boobyer

Caretaker

Cogyddes

Mrs T Watts

Cook

Cyfrifoldebau Unigol Athrawon 2021-2022

Cyfrifoldebau Staff Cynorthwyol YGG Caerffili 2021-2022

Top