School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cyswllt / Contact

Croeso i Ysgol Gymraeg Caerffili. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r ysgol.
Welcome to Ysgol Gymraeg Caerffili. For more information contact

 

Ysgol Gymraeg Caerffili
Heol Pontygwindy
Caerffili
CF83 3HG

 

Rhif ffon/ffacs Telphone/Fax: 029 2085 2531
E Bost/ E Mail: YsgolGymraegCaerffili@sch.caerphilly.gov.uk

Pennaeth / Headteacher; Mr Lynn Griffiths

 

Contact Form

Fill this in to ask a question.

Top