School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cinio Ysgol / School Dinners

Mae gennym dudalen un pwrpas ar gyfer cinio ysgol. Dilynwch y dolen isod i'w ddarllen. Os oes ganddych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cysylltu gyda'n tim ysgol sy'n hapus i helpu. 

 

We have a page dedicated to school dinners within our website. Please follow the below link which will take you to the correct area. For any questions, please do not hesitate to get in touch with our school office team who are happy to help.

Top