School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mr Trewyn

Dosbarth Mr Trewyn 21/22

 

Croeso

 

Mae 31 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn ddosbarth hapus, cyfeillgar a byrlymus sydd yn barod i weithio'n galed. Rydym yn mwynhau ystod eang o wersi a gweithgareddau pob wythnos gan gynnwys rhifedd, llythrennedd, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, gwyddoniaeth a thechnoleg, iechyd a lles ac ymarfer corff. Fel dosbarth, rydym yn ffodus iawn o dderbyn cymorth gan Mrs Farruggia sydd ar gael i gynorthwyo a chefnogi ein disgyblion.

 

Mae gwaith cartref yn cael ei osod pob dydd Iau, ac mae angen eu dychwelyd erbyn dydd Mawrth.

Mae clwb gwaith cartref ar gael yn yr ysgol hefyd er mwyn cefnogi ein disgyblion.

 

Rydym wrth ein boddau yn darllen storiau ac yn mwynhau darllen yn ddyddiol. Mae'n bwysig bod eich plentyn yn cofio eu ffolderi darllen pob dydd.

 

Pob dydd Mercher rydym yn gwneud sesiynau Addysg Gorfforol, felly dewch i'r ysgol mewn gwisg ymarfer corff. 

 

Cadwch olwg allan ar y dudalen hon i ddilyn mwy o hanesion blwyddyn 3 smiley

 

Welcome

 

There are 31 pupils in our class this year. We are a happy, friendly, energetic and hard-working class. We enjoy a wide range of lessons and activities each week including numeracy, literacy, humanities, expressive arts, science and technology, health and wellbeing and exercise. As a class, we are very fortunate to receive assistance from Mrs Farruggia who is available to help and support our pupils.

 

Homework is set every Thursday, and needs to be returned by Tuesday. A homework club is also available at the school to support our pupils.

 

As a class, we love to read and we read a variety of stories on a daily basis. It's important for your child to remember their reading folders every day.

 

Every Wednesday we do PE sessions, so remember to wear your PE kit to school.

 

Please come back to our class page during the year to have a glimpse of life in year 3 smiley

 

Dysgu am ffracsiynau drwy bobi pitsas πŸ•πŸ˜…

Ffracsiynau πŸ•

Diwrnod y llyfr πŸ“šπŸ˜…

GΓͺm bowlio tynnu hyd at 10

Cynyrchiolwyr dosbarth Mr Trewyn

Disgybl yr wythnos a Cymro yr wythnos πŸ˜πŸŽ‰πŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ Ώ

Dathlu calennig - creu perllan 🍎🌱🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿

Disgybl a Cymraes yr wythnos πŸ˜πŸŽ‰πŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ Ώ

Adeiladu tyrrau - sgiliau STEM

Sesiwn ffittwydd πŸ’ͺπŸ˜…

Gwaith clociau - dysgu yn yr awyr agored πŸ•šπŸ‘πŸ˜…

Gymnasteg a datblygu ein sgiliau cydbwyso πŸ€Έβ€β™€οΈβš–οΈπŸ˜

Disgybl yr wythnos a Cymro yr wythnos πŸ˜πŸŽ‰πŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ Ώ

Mwynhau sesiwn cyfansoddi cΓ’n gyda Rhodri Harris 🎀🎢πŸ₯

Disgybl yr wythnos a Cymraes yr wythnos πŸ˜πŸŽ‰πŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ Ώ

Plannu coed ym mharc Morgan Jones 🌱🌎🌳

Disgybl yr wythnos a Cymraes yr wythnos πŸ˜πŸŽ‰πŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ Ώ

Gwaith pΓ’r, modelu a dyblu πŸ€“πŸ“š

Iechyd a lles yn yr haul β˜€οΈπŸ˜…βš½οΈπŸ‘

Dosbarthu, grwpio aΒ didoliΒ anifieilaid - DeiagramΒ VennΒ πŸ€”πŸ’πŸ±

Disgybl yr wythnos a Cymraes yr wythnos πŸ˜πŸŽ‰πŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ Ώ

Wrth eu boddau yn gwneud gwaith map 🌍

Disgybl yr wythnos a Cymraes yr wythnos πŸ˜πŸŽ‰πŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ Ώ

Wythnos cyntaf llwyddiannus πŸ˜…

Top