School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Ffrindiau'r Ysgol / Friends of the School

Shwmae!

 

Grŵp brwdfrydig o rieni yw 'Ffrindiau'r Ysgol' sy'n trefnu digwyddiadau cyffrous i ddisgyblion a rhieni yr ysgol yn ystod y flwyddyn. Ein prif nôd yw trefnu digwyddiadau sy'n galluogi disgyblion yr ysgol i gymdeithasu gyda'i gilydd! Engrheifftiau o'r fath weithgareddau yw nosweithiau adeg y Nadolig a pinacl bob flwyddyn yw ein barbeciw ym mis Gorffennaf. Rydym drwy eich cefnogaeth fel rhieni yn medru prynu offer addysgiasol i'r plant drwy'r flwyddyn e.e. llyfrau newydd i'r lyfrgell, y dosbarth pren allanol, gwisg chwaraeon, gwisgoedd dawnsio gwerin a llawer mwy. 
Hoffen yn fawr weld aelodau newydd yn ymuno yn ein cyfarfodydd ac yn ein digwyddiadau cyffrous, felly os hoffech helpu yna plîs cysylltwch gydag unrhyw aelod o'r tîm! 
 
Nina Amps - Cadeirydd
Sian Cross - Is-Gadeirydd
Naomi Dyke - Trysorydd
Lowri Evans - Ysgrifenyddes 
 
Diolch yn fawr!
 
Hi!
 
The 'Friends of the School' committee consists of a group of enthusiastic parents who organise exciting events throughout the year for the pupils and parents of the school. 
Our main aim is to organise events which enable the pupils to socialise together. Examples of such events are Christmas Evening's and the highlight of the year is our annual BBQ in July!
Through your support as parents, we are able to buy educational equipment for the pupils throughout the year e. g.  books for the library, the outdoor wooden classroom, sport's kit, folk dancing costumes and lots more.
We welcome any new members to join us in our meetings or to assist in our events throughout the year. 
If you would like to help out in the future, please contact any of the following team.
 
Nina Amps - Chair
Sian Cross - Vice Chair
Naomi Dyke - Treasurer
Lowri Evans - Secretary
 
Many Thanks!

Loteri Ysgol  / School Lottery!

 

Prynwch docyn am £1 bob mis ac fe gewch chi rif. Talwch drwy drefnu archeb sefydlog i'r Cyfrif: Ysgol Gymraeg Caerffili C R A, rhif didoli: 30-90-91, rhif cyfrif: 02554091. Anfonwch eich manylion banc a'ch cyfeiriad aton ni fel bod modd i ni roi gwybod i chi am eich rhif ac unrhyw wobrau rydych chi'n eu hennill!


Monthly tickets cost £1 per number and can be bought by setting up a standing order to the account: Ysgol Gymraeg Caerffili C R A, sort code: 30-90-91, account number: 02554091. Please send us your bank details and address so that we can notify you of your allocated number and any prizes you win!


Mae hefyd yn bosibl prynu tanysgrifiad am flwyddyn gan ddefnyddio'r ddolen ganlynol / Alternatively buy a year’s subscription using the following link: https://tinyurl.com/YGGCLotto

Byddwn ni'n tynnu rhif buddugol yn y Parti Haf ac yn y Ffair Nadolig.

Draw’s take place at the Summer BBQ and Christmas fayre.

(Dewch o hyd i dermau ac amodau yma / Terms and conditions can be found here: https://tinyurl.com/YGGCLottoTC)

 

Prizes 

Cyfeillion yr Ysgol / Friends of the School

Digwyddiadau / Events 2022/2023

Parti Haf / Summer fayre 2023

Still image for this video
Some photos from the summer fayre 2023

Digwyddiadau / Events 2023/4

Thank you to our sponsors, without whom it would be impossible to run out events. Thank you to ASDA and Co-op for providing some of the food at our events and raffle prizes. To Robert Price and B&Q for help with our sunflower competition. And a huge thanks to Crafty Legs for organising, supporting and providing the shelter for the local craft stalls at our Christmas and summer events.

Our Sponsors 2023/4

Ffrindiau'r Ysgol / Friends of the School

Top