School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Llyfrau Darllen / Reading Books

Gan nad oes llawer o adnoddau darllen Cymraeg yn bodoli ar lein, mae ein staff a disgyblion Ysgol Gymraeg Caerffili wedi bod yn brysur yn creu straeon bach i’ch plant i ddarllen. Rydym wedi categoreiddio’r llyfrau darllen fel bod hi’n haws i chi ddewis rhywbeth addas ar gyfer eich plentyn. 'Triongl' (Triangle) -  y llyfrau mwyaf hawdd; 'Sgwar' (Sguare) - llyfrau yn y canol a 'Pentagon’ - y deunydd mwyaf heriol. Plîs defnyddiwch yr adnoddau, mae hi mor bwysig bod eich plant yn ymarfer eu sgiliau darllen Cymraeg yn gyson. 

 

As there is a limited availability of Welsh reading resources online, Ysgol Gymraeg Caerffili staff and pupils have been busy writing stories for your children to read. We have categorised the reading books so that you are able to choose a book that is suitable for your child. 'Triangle' is the easiest level, 'Square' something in the middle and 'Pentagon' more of a challenge. Please use the resources as it’s so important that the children keep practising their Welsh reading skills. 

Top