School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Jones - Blwyddyn 2

Croeso i ddosbarth Miss Jones

Croeso i dudalen dosbarth Blwyddyn 2 Miss Jones. Mae 29 disgybl bywiog a chyfeillgar yn ein dosbarth eleni, a rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arbennig gyda’n gilydd. Pob bore rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen. Yn ystod yr wythnos, rydym yn cael ystod o wersi rhifedd, llythrennedd, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, gwyddoniaeth a thechnoleg, iechyd a lles ac ymarfer corff gyda help Miss Jones a Miss Brown wrth ein gwaith. 

 

Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar fore Dydd Gwener. Mae’r llyfrau darllen yn cael eu newid yn wythnosol, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd. Mae disgwyl i'ch plentyn i ddarllen ac i chi/eich plentyn i gofnodi hyn yn eu cofnod darllen pob nos ac mae pwyntiau dojo ar gael ar gyfer y cofnodi. Bydd gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar ddydd Iau ac i'w ddychwelyd ar y dydd Mawrth canlynol. Mae'n bwysig i’n rhieni gefnogi ni mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn bwysig yma. Gellir gwneud hyn drwy ddarllen llyfrau Cymraeg yn ddyddiol. Dewch yn ôl i dudalen y dosbarth yn ystod y flwyddyn er mwyn gweld lluniau o'r dosbarth ac i ddarganfod mwy am beth rydym yn dysgu!

 

Welcome to Miss Jones' Class

Welcome to Miss Jones Year 2 class page. There are 29 lively and friendly pupils sharing the class this year, and we’re looking forward to a brilliant year together. Every morning we enjoy reading activities. Our range of lessons include numeracy, literacy, humanities, expressive arts, science & technology, health and wellbeing and physical education with help from Miss Jones and Miss Brown throughout the week.

 

Physical Education is held on a Friday morning. Reading books are changed on a weekly basis, therefore it is very important for them to bring their reading files every day. We expect your child to read daily at home and for you/your child to note what they've read in their reading record, class dojo points will be awarded for this! Homework will be distributed on Thursday and to be returned the following Tuesday. It is important for you as parents to support us in any way during this important year. You can do this by reading with them on a daily basis. Please come back to the class page during the year to see photographs of the class and to learn more about what we're learning this year!

Coginio bisgedi Santes Dwynwen - a ddarganfod Cymru ar y map โค๏ธ๐ŸŒ

Nadolig Llawen !๐ŸŽ„๐ŸŽ…๐Ÿผ

Pythefnos Gwyddoniaeth | Science fortnight ๐Ÿฅผ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿฝโ€๐Ÿ”ฌ๐Ÿ‘จ๐Ÿผโ€๐Ÿ”ฌ๐Ÿงช๐Ÿงฌ

Ymweliad gan PC Jones ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ๐Ÿš”๐Ÿšจ

Diwrnod Iechyd Meddwl | Mental Health Awareness Day 2023

Top