School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Y Rhandir / School Allotment

Pob wythnos mae sawl aelod o'n cyngor Eco yn ymweld â rhandir yr ysgol. Mae disgyblion yn gweithio ac yn cyfathrebu ag aelodau o'r cyhoedd a'u cyfoedion wrth gynnal y plot. Mae'r disgyblion yn ffynnu ar weld llwyddiant eu gwaith caled yn plannu a thyfu ffrwythau a llysiau yn eu cymuned.

 

Each week several members of our Eco council visit the school allotment. Pupils work and communicate with members of the public and their peers while maintaining the plot. The pupils thrive on witnessing the success of their hard work planting and growing fruit and vegetables in their community. 

Top