School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Jones - Blwyddyn 4

Croeso i ddosbarth Miss Jones 2023-2024

 

Mae 29 ohonom ni yn y dosbarth eleni ac rydym yn blant hapus a caredig. Mae Mrs Powell, Miss Allen a Mrs Goldsworthy hefyd yn gweithio'n agos gyda ni ac yn ein helpu i ddysgu a thyfu. 

Rydym ni'n mwynhau pynciau creadigol a technolegol ac yn gweithio'n galed iawn i ddatblygu ein sgiliau mathemateg trwy chwarae llawer o Sumdog yn ystod ein hamser rhudd.   

 

Gwybodaeth bwysig i'w gofio:

 

Gwaith Cartref:

Mae Gwaith Cartref yn cael ei gosod (roi yn y ffeil / Google Classroom) ar Ddydd Iau ag i'w ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth.

Ffeiliau Darllen:

Mae disgwyl i bob plentyn ddod a ffeil darllen i'r ysgol bob dydd ac rydym yn newid ein llyfrau yn wythnosol. Mae disgwyl i bob plentyn ddarllen adref bob nos a chofnodi yn ein cofnod darllen, mae pwyntiau DOJO ar gael i'r rhai sydd yn gwneud! 

Llyfrau Targed:

Mae gan bob plentyn Llyfr Targed sydd yn cynnwys gwaith Maths, Cymraeg, Saesneg o'r wythnos yna, mae rhain yn cael eu cwblhau yn yr ysgol. 

Ymarfer Corff:

Mae ymarfer corff bob prynhawn Dydd Mercher ac mae disgwyl i bob plentyn ddod i'r ysgol yn gwisgo crys t gwyn a siorts / trowsus du.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Gofynnwn yn garedig i bob plentyn ysgrifennu eu henw ar eu heiddo i osgoi colli eitemau personol.

 

 

Welcome to Miss Jones' class 2023-2024


There are 29 pupils in our class this year and we are all extremely happy and caring. Mrs Powell, Miss Allen a Mrs Goldsworthy also work closely with us and help us to learn and grow.

We extremely enjoy being creative and learning through using technology. We are also working hard to develop our maths skills by playing Sumdog in our free time.

 

Important information to remember:

Homework:

Homework is set (put in file / Google Classroom) on Thursday and is to be returned by Tuesday.

Reading Records:

Every pupil is expected to bring their reading file to school every day.

We change our books weekly.

All pupils are expected to read at home every night and record in their reading record, DOJO points are available to those who do so!

Target Books:

Each pupil has a Target Book which includes Maths, Welsh and English work that we are working on that week. Pupils are given time to complete these additional practices.

Physical education:

We do our PE every Wednesday afternoon and so every pupil should come to school wearing a white T-shirt and black shorts/trousers.

Additional information:

We ask kindly that all pupils have their names written on their belongings to avoid losing items. 

Disgybl yr Wythnos ๐ŸŒŸ

Cymro / Cymraes yr Wythnos ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

Dydd Miwsig Cymru Hapus! | Happy Welsh Music Day! ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ ๐ŸŽถ

Rydym wedi bod yn dysgu am wyddonydd a aned yng Nghymru! Heddiw buom yn gweithio fel tรฎm ac yn ymchwilio i ffeithiau am Alfred Russel Wallace | We have been learning about a scientist born in Wales! Today we worked as a team and researched facts about Alfred Russel Wallace ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€๐Ÿ’ป๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป๐Ÿ‘จ๐Ÿพโ€๐Ÿ’ป

Gweithio gyda phasteli olew | Ymarfer technegau gwahanol - blendio, haenu a strociau byr ๐ŸŽจ

Gwasanaeth Gwobrwyo diwedd tymor yr Hydref

Nadoilg Llawen! ๐ŸŽ„๐ŸŽ…๐Ÿคถ

Still image for this video

Ymweliad Siรดn Corn

Rydym ni newydd orffen ein gwasanaeth Plant Mewn Angen ac yn dathlu gyda losin ac amser i ymlacio ๐Ÿ’›| We have just finished our Children in Need assembly and are celebrating with sweets and time to โ€˜chillโ€™๐Ÿ’›

Hwyl a sbri yn y parc ar รดl nofio heddi... un diwrnod i fynd! | Having fun after our swimming lesson today... one day to go! ๐Ÿ›๐Ÿ˜๐ŸŠ

Dangoswch hiliaeth y cerdyn coch ๐Ÿ›‘ | Show racism the red card ๐Ÿ›‘

Arbrofi gydaโ€™r catapwlts wnaethom ni greu! | Experimenting with the catapults we created! ๐Ÿ˜„

Fe wnaethom ni greu smwddiโ€™s iachus heddi! | We made healthy smoothies today! ๐ŸŽ ๐ŸŒ

Trip iโ€™r Llyfrgell โœจ

โœจAdnoddau i'n helpu i ddysgu gartref / Resources to help us learn at home!โœจ

Top