School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Gwobrau / Awards

Gwobrau / Llwyddiant
4 Arolwg Estyn llwyddiannus – 1996, 2001, 2007, 2013
2005 - Ysgol Iach Gorau Cymru – Gwobrau Cenedlaethol Cymru
2007 – Athro Gorau Cymru – Gwobrau Cenedlaethol Cymru
Timau chwaraeon wedi cyrraedd rowndiau cenedlaethol yn rygbi – bechgyn a merched, trawsgwlad, pel droed, pel rwyd, criced dros y pum mlynedd diwethaf.
Tim Gwyddbwyll – Yn gwneud yn dda yn flynyddol yn Nhwrnament Ysgolion Caerdydd. Disgyblion wedi cyrraedd Giga Finals Prydeinig.
Ysgol Platinwm - 2012, 2015 - 2021.
Marc Safon Cenedlaethol Ysgolion Iach – 2014, 2017.
Marc Safon NACE – Yr ysgol Gymraeg cyntaf i ennill y marc safon yma yn Ebrill 2016.
Eisteddfod Genedlaethol – Timau can actol, dawns yn cyrraedd y rowndiau genedlaethol yn flynyddol.

Gwobr Aur Siarter Iaith - Gwobr arwyddocaol am ein gwaith i hybu Cymreictod o fewn yr ysgol a'r gymuned ehangach.

 

Awards / Successes
4 successful Estyn inspections – 1996, 2001, 2007, 2013
2005 – Healthiest School in Wales – National Teaching Awards
2007 – Best teacher in Wales – National Teaching Awards
Sports teams regularly reach national finals in rugby – boys and girls, cross-country, football, netball and cricket.
Chess Team – Regularly do well in annual Cardiff School’s Competition. Pupils have reached British Giga Finals.
Platinum Eco School - 2012, 2015 - 2021.
National Healthy Schools Award – 2014, 2017
NACE Quality Mark – The first Welsh medium school to have attained this quality mark in April 2016.
Urdd National Eisteddfod – Can Actol and dance teams regularly reach the national finals held in May.

Gold Award Welsh Language Charter - A prestigious award for our work promoting the Welsh Language in the school and in the community.

Top