School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cefnogaeth Teuluol / Family Support

Yn yr ysgol rydyn ni'n cynnig cefnogaeth i rieni gyda / At the school we offer support for parents with:

 

- Mynediad i Banciau Bwyd / Access to Food Banks

- Llenwi Ffurflenni / Form filling

- Cefnogaeth Ariannol Credyd Cynhwysol / Universal Credit Financial Support

- Cefnogaeth gyda rhianta / Family Lives - Supporting with parenting.

 

Os ydych chi angen unrhyw gymorth gyda'r uchod, cysylltwch gyda aelod o staff.

If you require assistance with any of the above please don't hesitate to contact a member of staff.

Top