School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Barwick - Derbyn

Dosbarth Mrs Barwick 
 

 

Croeso i’n dosbarth. Mae 32 o blant Derbyn yn ein dosbarth ni. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal ysgrifennu a sgiliau cyfathrebu yn ein ardal chwarae rol!

 

Mae Mrs Carter-Head, Mrs Block a Mrs Todd yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Iau felly mae'n bwysig gwisgo ein gwisg i'r ysgol! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. 

 

 

Welcome to Mrs Barwick's class!

Welcome to our class. There are 32 children in our class Reception class. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the writing area and welsh language skills in the role play corner!

 

Mrs Carter-Head, Mrs Block and Mrs Todd also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a P.E. lesson every Thursday so it’s important we remember to wear our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday.

Disgybl a Cymro yr Wythnos 12/04

Disgybl a Cymro yr Wythnos 08/03

Disgybl a Cymraes yr Wythnos 23/02

Disgybl a Cymraes yr Wythnos 02/02

Disgybl a Cymraes yr Wythnos 26/01

Disgybl yr Wythnos 19/01

Disgybl a Cymraes yr Wythnos 12/01

Cinio Nadolig

Disgybl a Cymraes yr Wythnos 08/12

Disgybl a Cymro yr Wythnos 01/12

Ymweliad o Sion Corn

Disgybl a Cymraes yr Wythnos 20/11/23

Disgybl a Cymraes yr Wythnos 17/11/23

Diwrnod plant mewn angen

Dangoswch y Cerdyn coch i hiliaeth

Disgybl / Cymraes yr Wythnos 10/11/23

Disgybl a Cymraes yr Wythnos 06/10/23

Disgybl a Cymraes yr Wythnos 29/09/23

Dysgu adre/Learning at home -

 

Isod mae lincs i wefannau ac adnoddau addysgu ble gall disgyblion gweithio'n annibynnol o'u cartrefi i atgyfnerthu gwaith ysgol. 

 

Below are useful links and educational resources that children can work on independently at home. 
 

https://www.sumdog.com/ (Numeracy)

https://www.purplemash.com/sch/ygg-cf83 (Coding, Literacy, Numeracy)

J2E fesul/via https://hwb.gov.wales/ (Technology, coding, Numeracy) 

https://www.ysgolgymraegcaerffili.co.uk/cymraeg-yn-y-ty-welsh-at-home/ (Tric a Chlic letters/words, Reading books created by YGC staff) 

https://docs.google.com/presentation/d/1wxYV0ltZVgw5Wl6oET7dmtarvt6fIZJJm2b75_oih8o/edit?usp=sharing (Ysgol Gymraeg Caerffili's virtual classroom - games, songs, Tric a Chlic, maths and more).

Maths morning for year Nursery Reception year 1 2023

Top