School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Derbyniadau / Admissions

Croeso i Ysgol Gymraeg Caerffili / Welcome to Ysgol Gymraeg Caerffili

Rydym yn deall pa mor anodd yw dewis yr ysgol gorau ar gyfer eich plentyn. Ein nod yw darparu’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i wneud eich penderfyniad. Os oes angen rhagor o wybodaeth, peidiwch ag oedi cysylltu gyda ni. Rydym yn fwy na parod i ateb unrhyw gwestiynau heb eu hateb.  

 

We understand that choosing the best school for your child can be a difficult decision. We aim to provide you with all the information that you will need to make your decision. If you require further information, please do not hesitate to contact us. We are more than happy to answer any unanswered questions.

 

Top