School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Ymyraethau Lles / Wellbeing Interventions

Caring Canines 'dog therapy'

 

Unwaith bob pythefnos rydym yn lwcus iawn i Rosie neu Genie ymweld a ni yn yr Hafan, mae'r ddau yn mwynhau gwario amser gyda rhai o'n blant.

 

Mantesion 'dog therapy' yw i gwella hunan barch at pethau eraill sy'n byw.  Mae darllen i gi wedi cael ei brofi i helpu datblygu sgiliau llythrenydd a codi hyder gan bod ci yn gwrando ar y plentyn heb fod yn feirniadol.

 

 

 

Once a fortnight we are lucky enough to have a visit from Rosie or Genie the spaniel they love to spend time with some of our children at the Hafan !

 

The benefits of dog therapy are ; improves self-esteem and lifts moods, dogs can also teach compassion and respect for other living things as well as relieving anxiety.  Reading to a dog has been proven to help develop literacy skills and build confidence as a dog will listen to the child reading without being judgemental or critical. 

 

Top