School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cyngor Ysgol / School Council

Mae'r Cyngor Ysgol yn cynrychioli llais ein disgyblion. Mae'n nhw'n codi syniadau newydd ac yn sicrhau hapusrwydd holl ddisgyblion ein hysgol.

 

Our School Council represents the views of all our pupils. It gives children the opportunity to make their voices heard and feel part of the whole school community.

Cyngor Ysgol 2018/19

Top