School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cyngor Eco / Eco Council

Cyngor Eco

 

Mae aelodau o'r Cyngor Eco yn cynrychioli llais ein disgyblion o bob dosbarth. Maen nhw'n ddinasyddion egwyddorol gwybodus sy'n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd.

 

Our school Eco council members represent the views of our pupils from every class. They are ethical, informed citizens that are ready to be citizens of Wales and the world.

 

Cyngor Eco 2019/20

Addurniadau Ffair Nadolig

Cynhadledd Eco Cenedlaethol

CYNGOR ECO 2018-2019

 

 

Ein Targedau Blwyddyn Yma / Our Targets This Year

 

1. Datblygu ardal y goedwig / develop the forest school area

2. Datblygu ardal synhwyraidd / develop an outdoor sensory area

3. Hybu dysgwyr i fod yn unigolion iach a lleihau defnydd o geir / Promote our learners to be healthy and reduce the use of cars

4. Lleihau’r defnydd o blastig yng Nghaerffili / Support the local project ‘Plastic Free Caerphilly’

 

 

Cynhadledd Eco Cenedlaethol / National Eco Committee

Cystadleuaeth Whilber RHS / RHS Wheelbarrow Competition 🍃

Ffair Nadolig

Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands

Garddio / Gardening

Creu bwyd i'r adar / Making food for the birds

Newidiadau i'r ardd wyddoniaeth (2015-2016)

Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park

Top