School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cyngor Eco / Eco Council

Cyngor Eco 2019/20

Addurniadau Ffair Nadolig

Cynhadledd Eco Cenedlaethol

CYNGOR ECO 2018-2019

 

 

Ein Targedau Blwyddyn Yma / Our Targets This Year

 

1. Datblygu ardal y goedwig / develop the forest school area

2. Datblygu ardal synhwyraidd / develop an outdoor sensory area

3. Hybu dysgwyr i fod yn unigolion iach a lleihau defnydd o geir / Promote our learners to be healthy and reduce the use of cars

4. Lleihau’r defnydd o blastig yng Nghaerffili / Support the local project ‘Plastic Free Caerphilly’

 

 

Cynhadledd Eco Cenedlaethol / National Eco Committee

Cystadleuaeth Whilber RHS / RHS Wheelbarrow Competition 🍃

Ffair Nadolig

Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands

Garddio / Gardening

Creu bwyd i'r adar / Making food for the birds

Newidiadau i'r ardd wyddoniaeth (2015-2016)

Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park

Top