School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cyngor Eco / Eco Council

Cyngor Eco 2019/20

Cyngor Eco 2019/20 1

Addurniadau Ffair Nadolig

Cynhadledd Eco Cenedlaethol

CYNGOR ECO 2018-2019

 

 

Ein Targedau Blwyddyn Yma / Our Targets This Year

 

1. Datblygu ardal y goedwig / develop the forest school area

2. Datblygu ardal synhwyraidd / develop an outdoor sensory area

3. Hybu dysgwyr i fod yn unigolion iach a lleihau defnydd o geir / Promote our learners to be healthy and reduce the use of cars

4. Lleihau’r defnydd o blastig yng Nghaerffili / Support the local project ‘Plastic Free Caerphilly’

 

 

Cynhadledd Eco Cenedlaethol / National Eco Committee

Cystadleuaeth Whilber RHS / RHS Wheelbarrow Competition 🍃

Ffair Nadolig

Ffair Nadolig 1
Ffair Nadolig 2

Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands

Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 1
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 2
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 3
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 4
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 5
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 6
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 7
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 8
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 9
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 10
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 11
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 12
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 13
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 14
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 15
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 16
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 17
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 18
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 19
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 20
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 21
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 22
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 23
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 24
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 25
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 26
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 27
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 28
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 29
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 30
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 31
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 32
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 33
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 34
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 35
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 36
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 37
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 38
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 39
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 40
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 41
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 42
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 43
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 44
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 45
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 46
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 47
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 48
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 49
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 50
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 51
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 52
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 53
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 54
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 55
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 56
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 57
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 58
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 59
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 60
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 61
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 62
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 63
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 64
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 65
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 66
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 67
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 68
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 69
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 70
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 71
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 72
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 73
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 74
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 75
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 76
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 77
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 78
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 79
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 80
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 81
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 82
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 83
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 84
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 85
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 86
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 87
Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands 88

Garddio / Gardening

Garddio / Gardening 1
Garddio / Gardening 2
Garddio / Gardening 3
Garddio / Gardening 4
Garddio / Gardening 5
Garddio / Gardening 6
Garddio / Gardening 7
Garddio / Gardening 8
Garddio / Gardening 9
Garddio / Gardening 10
Garddio / Gardening 11
Garddio / Gardening 12
Garddio / Gardening 13
Garddio / Gardening 14
Garddio / Gardening 15
Garddio / Gardening 16
Garddio / Gardening 17
Garddio / Gardening 18
Garddio / Gardening 19
Garddio / Gardening 20
Garddio / Gardening 21
Garddio / Gardening 22
Garddio / Gardening 23
Garddio / Gardening 24
Garddio / Gardening 25
Garddio / Gardening 26
Garddio / Gardening 27
Garddio / Gardening 28
Garddio / Gardening 29
Garddio / Gardening 30
Garddio / Gardening 31
Garddio / Gardening 32
Garddio / Gardening 33
Garddio / Gardening 34
Garddio / Gardening 35
Garddio / Gardening 36
Garddio / Gardening 37
Garddio / Gardening 38
Garddio / Gardening 39
Garddio / Gardening 40

Creu bwyd i'r adar / Making food for the birds

Creu bwyd i'r adar / Making food for the birds 1
Creu bwyd i'r adar / Making food for the birds 2
Creu bwyd i'r adar / Making food for the birds 3

Newidiadau i'r ardd wyddoniaeth (2015-2016)

Newidiadau i'r ardd wyddoniaeth (2015-2016) 1
Newidiadau i'r ardd wyddoniaeth (2015-2016) 2
Newidiadau i'r ardd wyddoniaeth (2015-2016) 3

Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park

Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 1
Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 2
Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 3
Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 4
Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 5
Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 6
Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 7
Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 8
Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 9
Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 10
Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 11
Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park 12
Top