School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs E Jones

Dyddiadau pwysig / Important dates:

4/9/23 - dechrau'r tymor / start of term

11/9/23 - Rhieni ymweld a dosbarthiadau / Parents visiting classrooms 15:30

29/09/23 - gwasanaeth dosbarth / class assembly - school hall. Parents, guardians and grandparents extremely welcome. 

27/10/23 - HMS / INSET day.

Newydd / New

 

 

Polisi Darllen yr ysgol / School Reading Policy:

  • Mae’n bolisi ysgol i bawb i ddarllen a llofnodi’r cofnod bob nos.
  • Please remember that it is school policy for every child to read daily at home and record in their reading diary.

 

 

  • Mae digonedd o waith ac adnoddau ar ein Google Classroom, er enghraifft:

There is plenty of work and resources on our Google Classroom, for example:

 

  • Targedau Personol / Personal Targets
  • Llyfrau darllen digidol (Cymraeg a Saesneg) / Digital Reading Books (Welsh and English)
  • Gwaith cartref (bob Dydd Iau) / Homework (Thursdays)
  • Codio wythnosol / Weekly coding activity

 

Dyma lincs i wefannau effeithiol rydym yn defnyddio:

Here are some links to the platforms we use: 
 

Cymraeg / Welsh:


Saesneg / English:

Maths a Rhifedd / Numeracy

 

 

Other

https://www.purplemash.com/sch/ygg-cf83 (Coding, Literacy, Numeracy)

https://hwb.gov.wales/  J2E (Technology, coding, Numeracy)

Croeso i ddosbarth Mrs E Jones 2023/24!
Mae 29 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref ar Google Classroom bob dydd Iau i gwblhau erbyn ddydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael i gynorthwyo disgyblion sydd wedi methu gwneud adref. Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener a gall disgyblion gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond mae'n rhaid i ddisgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mrs E Jones' class 2023/24!
There are 29 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday via Google Classroom and is to be completed by Monday. Homework club is available if pupils require any help or if they are not able to do so at home. Every Friday we have P.E. and pupils should wear their PE kit to school. Our reading books are changed as needed and pupils must bring their reading files every day.

Top