School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs E Jones

Newydd/New 


Dysgu cyfunol tra’n hunan ynysu

Blended Learning (working from home when self isolating)

Bydd gwaith yn ymddangos ar ein Google Classroom, er enghraifft:

Work will appear on our Google Classroom, for example:

 

  • Llyfr darllen digidol – Digital Welsh Reading Book
  • Gwaith cartref (bob Dydd Iau) / Homework (Thursdays)
  • Codio / Weekly coding activity (Mondays)

 

Dyma lincs i wefannau:

Here are some links the platforms we use: 
 

Cymraeg / Welsh:


Saesneg / English:

Maths a Rhifedd / Numeracy

 

Polisi Darllen yr ysgol / School Reading Policy:

  • Mae’n bolisi ysgol i bawb i ddarllen a llofnodi’r cofnod bob nos.
  • Please remember that it is school policy for every child to read daily at home and record in their reading diary.

 

 

Dinasyddion egwyddorol yn helpu i edrych ar ol ein byd natur! Helping to look after our wonderful world of nature!

Top