School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Carter - Blwyddyn 2

Dosbarth Miss Carter
Our Teacher is Miss Carter

 

Croeso i ddosbarth Miss Carter. Mae 28 ohonom ni yn y dosbarth.  Mae Mrs Ash, Mrs Powell a Mrs Phillips yn gweithio yn y dosbarth gyda ni. 

Mae Ymarfer Corff bob bore dydd Gwener ac rydym yn newid llyfrau darllen yn wythnosol. Mae disgwyliedig i blant darllen am 5 munud pob nos ac i ddychwelyd ffeiliau darllen i'r ysgol yn ddyddiol. Mae gwaith cartref yn cael ei gosod pob dydd Iau ac mae angen dychwelyd pob dydd Mawrth. 

Edrychwn ymlaen at flwyddyn llawn hwyl a sbri ym mlwyddyn 2!

 

Welcome to Miss Carter's class.  There are 28 of us in the class.  We are very lucky and we have lots of helpers in our class, Mrs Ash, Mrs Powell and Mrs Phillips work in our class. 

 

Every Friday morning year 2 have their PE lessons and we change our reading books weekly. We expect children to read for 5 minutes every evening and to bring their reading files every day. Homework is set every Thursday and is to be returned every Tuesday.

We look forward to a year of fun in year 2!

 

Top