School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Carter - Blwyddyn 2

Dosbarth Miss Carter
Our Teacher is Miss Carter

 

Croeso i ddosbarth Miss Carter. Mae 27 ohonom ni yn y dosbarth.  Mae Mrs Ash, Miss Skelding a Miss Powell yn gweithio yn y dosbarth gyda ni.  Rydym wedi bod yn astudio ein ardal Leol a Chymru ac wedi darganfod nifer o ffeithiau diddorol!

Mae Ymarfer Corff bob bore dudd Gwener ac rydym yn newid llyfrau darllen yn wythnosol ar Ddydd Mawrth.  

 

Welcome to Miss Carter's class.  There are 27 of us in the class.  We are very lucky and we have lots of helpers in our class, Mrs Ash, Miss Skelding and Miss Powell work in our class. We have been learning about our local area and Wales and we have learnt lots of new and interesting facts.  

 

Every Friday morning year 2  have their PE lessons and we change our reading books on Monday's. 

 

Mathemateg 2022 - Arian

STEM

Dathlu Penblwydd Mistar Urdd yn 100!

Codio

Lapio'r Nadolig 2021

Ymweliad dynion tân

Gweithgareddau Noson Tân Gwyllt

Dysgu dawns Samba gyda Miss Carter

Hwyl a sbri gyda Mr Harris

Creu pypedau gyda Mr Harris

Wythnos gyntaf ym mlwyddyn 2 / Our first week in year 2.

Top