School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Llywodraethwyr a Pholisïau / Governors and Policies

Welcome to our Governors’ section. 


Please find below details of how our Governing body is structured, including the names, categories, responsibilities and terms of appointment for each Governor.


We have also provided a Register of Governor Interests and an Annual Statement of Issues for your information.

Cadeirydd James Fussell  Chairperson

Is Gadeirydd Stephen Ash  Vice Chairperson
 

Enwebwyd gan yr Awdurdod Lleol Nominated by the Local Authority
Y Cynghorydd Councillor James Fussell
Marc Phillips
Mr Stephen Ash
Mr Ian Tabor

Etholwyd gan y Rhieni Elected by Parents

Mrs Sian Cross
Mr Gareth Yeo
Mrs Victoria Gratton-Smith
Mrs Emma James
Mr Martyn Williams

Cyfetholwyd Co-opted

Mr Jeremy Davey
Cllr Phil Bevan
Mrs Natalie Thomas
Dr Anna Bryant

Mr Huw Breese

 

Cynrychiolwyr yr Athrawon Staff Representatives
Miss Carol Hesden - Dirprwy yr Ysgol/School Deputy
 

Cynrychiolydd Staff An-Nysgu Non Teaching Staff Representative
Mrs Nerys Todd

Y Prifathro The Headmaster
Mr Lynn Griffiths

Clerc y Llywodraethwyr Clerk to the Governors
Mrs Ruth Mitchard

 

Cynlluniau St Ilan Plans

 

Polisi gwrth-fwlio/Anti-Bullying – Medi 2023

Crynodeb o waith yr ysgol wrth barhau i ymsefydlu’r Cwricwlwm Newydd – Medi 2023

Gwariant Grant Arweinwyr Proffesiynol 2023 2024 Proefessional Learning Grant

Gwariant Grant PDG Cymraeg PDG Grant Expenditure 2023 2024

Governors Annual Report to Parents 2022-2023

School Discipline Policy/Polisi Disgyblaeth Ysgol Gymraeg Caerffili

Crynoedeb or Cwricwlwm Newydd i rieni Medi 2022 New curriculum for Wales – September 2022.

Handbook Medi September 2022

Polisi Diogelu Plant Hydref/Safeguarding Policy October 2021

YGC School Covid-RA - Reviewed January 2022

Polisi Disgyblaeth/Discipline Policy Ysgol Gymraeg Caerffili

Policy & Guidance for Reasonable Force to control/restrain pupils

YGC School Covid-RA - Reviewed January 2022

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol/Additional Learning Needs

Adroddiad y Pennaeth Mai 2021

Governor Questionnaire May 2021

Adroddiad NPEP Adran

Safeguarding Audit Tool YGC April 2021

Polisi dysgu ac addysgu / Good Teaching and Learning at YG Caerffili

Polisi Dysgu ac Addysgu

CP Parents Leaflet YG Caerffili

Polisi Disgyblaeth YG Caerffili Mai 2021/ Discipline Policy YG Caerffili May 2021

Policy Reasonable Force YG Caerffili May 2021

Polisi GwrthFwlian Cymraeg a Saesneg/School Abti Bullying Policy 2021

POLISI DARPARU AR GYFER GOFALWYR IFANC

Health and Safety Policy

Complaints Policy YGG

Lawrlwytho'r llyfryn dechrau ysgol / Starting School Booklet

Top