School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Amseroedd diwrnod ysgol / School Day and Times

Diwrnod Ysgol ac Amseroedd Dysgu

 

Mae disgyblion yn dechrau cyrraedd yr ysgol am 8:45yb. Mae diwrnod ysgol yn dechrau am 9 o’r gloch ac yn gorffen am 3:30yp. 

Egwyl Cyfnod Sylfaen = 10:20-10:35yb. 

Egwyl Cyfnod Allweddol 2 = 10:35-10:55yb

Amser Cinio Cyfnod Sylfaen = 11:45yb - 12:45yp

Amser Cinio Cyfnod Allweddol 2 = 12:45- 1:45yp

Mae gan y disgyblion egwyl am 10 munud yn y prynhawn hefyd.

 

Rydym yn disgwyl i blant bod yn brydlon ond ni ddylen nhw gyrraedd yr ysgol cyn 8:30yb. Mi fydd aelod o staff / Mr Griffiths yn croesawu ein disgyblion ar y gât pob bore a bydd aelod o staff ar bob drws yn sicrhau bod disgyblion yn mynd mewn i’r adeilad yn ddiogel. 

 

Mae rhieni / gofalwyr yn casglu eu plant o’r iard ysgol ar ddiwedd y dydd.

 

School Day and Teaching Times

 

Our children begin to arrive school at 8:45am. The school day starts at 9am and finishes at 3.30pm.

Foundation Phase morning break = 10.20-10.35am.

Key Stage 2 morning break = 10:35-10:55am.

Foundation Phase lunch break = 11:45am - 12:45pm.

Key Stage 2 lunch break  = 12:45pm - 1:45pm.

Children also have an afternoon break for 10 minutes.

 

Children are expected to be punctual but should not arrive at School before 8.30am. A member of staff / Mr Griffiths will great the children at the school gate every morning and a member of staff will ensure the children enter the building safely at each entrance door. 

 

Parents / guardians collect their children from the playground at the end of the school day. 

 

Top