Menu
Home Page

Mr Jones

Gweithdai Macbeth Workshops Y Gwyndy

Composing music for Macbeth battle scene

Dyddiadau pwysig / Important dates 2018-19

 

07/03/19 - Llyfrgell Caerffili (prynhawn) / Caerphilly library (afternoon)

15/03/19 - Adenydd i hedfan / Wings to fly performance (afternoon)

25/03/19 - HMS, Ysgol ar gae / INSET Day, school closed to pupils

03/04/19 - Noson rieni / Parents evening

04/04/19 - Noson rieni / Parents evening

05/04/19 - Canolfan addysg Eden (angen pecyn bwyd)/ Eden Education Centre (packed lunch required)

12/04/19 - HMS, Ysgol ar gae / INSET Day, school closed to pupils

23/05/19 - Gwyl y Gelli / Hay Lit. Festival. Gadael/Leaving school @8am, gadael/leaving Hay @4pm

26/06/19 - Prom

19/07/19 - gwasanaeth ffarwelio blwyddyn 6 / Year 6 last assembly @09:15am

 

Croeso i ddosbarth Mr Jones!
Mae 31 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion. Mae ymarfer corff ar ddydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class!
There are 31 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday and is handed in by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help. Every Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should bring their reading files every day.

Gweithdy adeiladu a gwaith tîm

Gweithdy dronau / drones workshop

Gwyddoniaeth cwmpawd

Gwyddoniaeth cwmpawd 1
Gwyddoniaeth cwmpawd 2
Gwyddoniaeth cwmpawd 3
Gwyddoniaeth cwmpawd 4

Trafod hapusrwydd

Trafod hapusrwydd 1
Trafod hapusrwydd 2
Trafod hapusrwydd 3

Maths - problemau bywyd go iawn

Maths - problemau bywyd go iawn 1
Maths - problemau bywyd go iawn 2
Maths - problemau bywyd go iawn 3
Maths - problemau bywyd go iawn 4
Maths - problemau bywyd go iawn 5
Maths - problemau bywyd go iawn 6
Maths - problemau bywyd go iawn 7
Maths - problemau bywyd go iawn 8

Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau

Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 1
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 2
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 3
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 4
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 5
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 6
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 7
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 8
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 9
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 10
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 11
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 12

Gwas Sul y Cofio / Service of Remembrance

Gwas Sul y Cofio / Service of Remembrance 1
Gwas Sul y Cofio / Service of Remembrance 2
Gwas Sul y Cofio / Service of Remembrance 3
Gwas Sul y Cofio / Service of Remembrance 4

Ffilmio Stwnsh Sadwrn (darlledu 27/10/18)

Gwasanaeth cynhaeaf 12/10/18

Lluniau gwasanaeth cynhaeaf / Harvest assembly photos

Sesiwn darllen / Reading session

Sesiwn darllen / Reading session 1
Sesiwn darllen / Reading session 2

Solving Whodunnit by filtering a database of suspects

Solving Whodunnit by filtering a database of suspects 1

Ymarfer corff

Ymarfer corff 1
Ymarfer corff 2
Ymarfer corff 3
Ymarfer corff 4
Ymarfer corff 5

Addasu lluniau / editing photos

Addasu lluniau / editing photos 1
Addasu lluniau / editing photos 2
Addasu lluniau / editing photos 3
Addasu lluniau / editing photos 4
Addasu lluniau / editing photos 5
Addasu lluniau / editing photos 6
Addasu lluniau / editing photos 7
Addasu lluniau / editing photos 8
Addasu lluniau / editing photos 9
Addasu lluniau / editing photos 10
Addasu lluniau / editing photos 11
Addasu lluniau / editing photos 12
Addasu lluniau / editing photos 13
Addasu lluniau / editing photos 14
Addasu lluniau / editing photos 15
Addasu lluniau / editing photos 16
Addasu lluniau / editing photos 17
Addasu lluniau / editing photos 18
Addasu lluniau / editing photos 19
Addasu lluniau / editing photos 20
Addasu lluniau / editing photos 21
Addasu lluniau / editing photos 22
Addasu lluniau / editing photos 23
Addasu lluniau / editing photos 24
Addasu lluniau / editing photos 25
Addasu lluniau / editing photos 26
Addasu lluniau / editing photos 27
Addasu lluniau / editing photos 28
Addasu lluniau / editing photos 29
Addasu lluniau / editing photos 30
Addasu lluniau / editing photos 31
Addasu lluniau / editing photos 32
Addasu lluniau / editing photos 33
Addasu lluniau / editing photos 34
Addasu lluniau / editing photos 35
Addasu lluniau / editing photos 36
Addasu lluniau / editing photos 37
Addasu lluniau / editing photos 38
Addasu lluniau / editing photos 39
Addasu lluniau / editing photos 40
Addasu lluniau / editing photos 41
Addasu lluniau / editing photos 42
Addasu lluniau / editing photos 43
Addasu lluniau / editing photos 44
Addasu lluniau / editing photos 45
Top