School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mr Jones

Ein dosbarth / Our class

Neges i'r dosbarth

Gwasanaeth dosbarth Mr Jones 13-3-20

Ffilmio Fideo Fi

vlogging

Internet Safety / Diogelwch ar y We

Hawliau plant

CAD design ar SketchUp

Hwyl a sbri wrth arbrofi â VR

Hwyl a sbri gyda VR

Still image for this video

Gwyddbwyll ysgol 25/1/20 chess

Tasgau cylchdroi wythnos 13/1/20

Dewrder wrth ddal nadroedd

Ser ein sioe Nadolig eleni

Adborth ar addysgu Mr Jones :/

Abernant: Wal ddringo, abseilio, ac adeiladu rafft

Abernant 20-22 Tachwedd/November 2019

Croeso i ddosbarth Mr Jones!
Mae 28 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion. Mae ymarfer corff ar ddydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class!
There are 28 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday and is handed in by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help. Every Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should bring their reading files every day.

Dyddiadau pwysig / Important dates 2019-20

 

13/9/19 - Parc Cwm Darran park (packed lunch required) (bus leaving school at 9am)

20/9/19 - Dringo Pen y Fan climb (packed lunch required) (leaving school at 9:15am)

11/10/19 - Gwasanaeth Cynhaeaf ni, Capel Ton-y-Felin / Harvest class assembly in Capel Ton-y-Felin @ 10am. Warm welcome to all parents, guardians and family :)

20/11/19 - Abernant

Cenotaph, parc Morgan Jones a chasglu sbwriel

Gwasanaeth Cynhaeaf dosbarth Mr Jones

Synonym work - thesaurus and chromebook use

Cynllunio gwaith y tymor - Y Peiriant Amser

Meddwlgarwch / Mindfullness

Sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing

Top