School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mr Jones

Am olygfa / What a view

Croeso i ddosbarth Mr Jones 2020/21!
Mae 32 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion. Mae ymarfer corff ar ddydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class 2020/21!
There are 32 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday and is handed in by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help. Every Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should bring their reading files every day.

Tenis

Gwen o glust i glust

Senotaff Caerffili

Fake News presentation

Arbrofi / Testing our bridges

Building bridges - budding engineers

Hwylio ein llongau

Adeiladu ein llongau

Tasgau fframwaith llafar - cylchdroi

Human pyramid

Hwyl yn yr haul ar y cae

Hwyl wrth drefnu Cronfa Ddata / Fun with filtering a Database

Kebabs ffrwythau

Ardal y goedwig

Creu lava lamp

Gweithio’n galed

Diwrnod cyntaf ym mlwyddyn 6

Ein dosbarth / Our class

Top