Menu
Home Page

Mr Jones

Croeso i ddosbarth Mr Jones!
Mae 28 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion. Mae ymarfer corff ar ddydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class!
There are 28 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday and is handed in by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help. Every Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should bring their reading files every day.

Dyddiadau pwysig / Important dates 2019-20

 

13/9/19 - Parc Cwm Darran park (packed lunch required) (bus leaving school at 9am)

20/9/19 - Dringo Pen y Fan climb (packed lunch required) (leaving school at 9:15am)

11/10/19 - Gwasanaeth Cynhaeaf ni, Capel Ton-y-Felin / Harvest class assembly in Capel Ton-y-Felin @ 10am. Warm welcome to all parents, guardians and family :)

20/11/19 - Abernant

Synonym work - thesaurus and chromebook use

Synonym work - thesaurus and chromebook use 1

Cynllunio gwaith y tymor - Y Peiriant Amser

Cynllunio gwaith y tymor - Y Peiriant Amser 1

Meddwlgarwch / Mindfullness

Meddwlgarwch / Mindfullness 1

Sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm

Sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm 1
Sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm 2
Sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm 3
Sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm 4
Sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm 5

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 1
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 2
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 3
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 4
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 5
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 6
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 7
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 8
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 9
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 10
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 11
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 12
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 13
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 14
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 15
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 16
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 17
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 18
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 19
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 20
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 21
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 22
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 23
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 24
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 25
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 26
Iechyd a Lles / Health and Wellbeing 27
Top