School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mr Jones

Cwm Rhymni - gwybodaeth i rieni / info for parents

Dyddiadau pwysig / Important dates:

4/9/23 - dechrau'r tymor / start of term

11/9/23 - Rhieni ymweld a dosbarthiadau / Parents visiting classrooms 15:20

6/10/23 - gwasanaeth dosbarth / class assembly - capel Ton y Felin chapel at 09:45.
               Parents, guardians and grand parents extremely welcome. 

11/10/23 - cyfarfodydd rhieni / Parent Meetings via Google Meet

11/10/23 - Cwm Rhymni virtual open evening for parents

25/10/23 - Cyfarfod Abernant i rieni / Abernant meeting for parents 3:30pm

27/10/23 - HMS / INSET day.

20/11/23 - diwrnod pontio Cwm Rhymni / Cwm Rhymni transition Day

15/12/23 - ffair Nadolig /Christmas fayre.

19/12/23 - sioe Nadolig / Christmas show 2pm & 5pm

20/12/23 - sioe Nadolig / Christmas show 10am

24/1/24 - Abernant tan/until 26/1/24.

Dysgu a Gweithio'n Annibynnol / Blended and Independent Learning

Numeracy
https://corbettmathsprimary.com/5-a-day (5-a-day Numeracy revision differentiated - phenomenal)

https://www.sumdog.com/ (Numeracy)

 

Welsh

https://www.darllenco.wales/login/ (Welsh reading comprehension)

https://www.gweiddi.org/ (Welsh reading comprehension)

 

English

https://readtheory.org/  (English reading comprehension)

https://www.youngwriters.co.uk/world/pupils.php (English grammar)

 

Other

https://www.purplemash.com/sch/ygg-cf83 (Coding, Literacy, Numeracy)

https://hwb.gov.wales/  J2E (Technology, coding, Numeracy)

 

Mae targedau personol disgyblion ar ben/top y tab 'Classwork'.
Personal targets are available on the top of the 'Classwork' tab within Classroom.

Croeso i ddosbarth Mr Jones 2023/24!
Mae 28 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref ar Google Classroom bob dydd Iau i gwblhau erbyn ddydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion sydd wedi methu gwneud adref. Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener a gall disgyblion gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond dylsai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class 2023/24!
There are 28 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday via Google Classroom and is to be completed by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help or if they are not able to do so at home. Every Friday we have P.E. and pupils should wear their PE kit to school. Our reading books are changed as needed although pupils should bring their reading files every day.

Ymweliad Sion Corn

Cwis Dim Clem

Parc Morgan Jones

Senotaff - Dydd y Cofio

Llyfrgell Caerffili Library

Gwaith dosbarth / Classwork

Y Corff / The Human Body

Gwasanaeth Cynhaeaf dosbarth Mr Jones Harvest Assembly 6/10/23

Gwasanaeth Cynhaeaf dosbarth Mr Jones Harvest Assembly 6/10/23

Parc Morgan Jones Park Medi/Sept

Ymarfer Corff / PE Medi/Sept

Rygbi amdani

Internet Legends!!! E-safety / E-Ddiogelwch

Lego coding / codio Lego

Dylunio ein cwricwlwm / Designing our curriculum

Cyflwyniadau / Presentations

Ein dosbarth eleni!

Ein dosbarth / Our class

Top