School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mr Jones

**Newydd/New** Cwm Rhymni - gwybodaeth i rieni / info for parents

Dyddiadau pwysig / Important dates:

22/5/24 - Mabolgampau

23/5/24 - Gwyl y Gelli / Hay Festival. Pecyn bwyd/Packed lunch.

24/5/24 - HMS / INSET day

4/6/24 - Playball (pel-fas/baseball). Pecyn bwyd/Packed lunch.

5/7/24 - Rafftio Dwr Gwyn / Whitewater Rafting. Pecyn bwyd/Packed lunch.

11/7/24 - Pontio Cwm Rhymni Transition

18/7/24 - Gwasanaeth ffarwelio Bl6 / Y6 Leavers Assembly

 

Dysgu a Gweithio'n Annibynnol / Blended and Independent Learning

Numeracy
https://corbettmathsprimary.com/5-a-day (5-a-day Numeracy revision differentiated - phenomenal)

https://www.sumdog.com/ (Numeracy)

 

Welsh

https://www.darllenco.wales/login/ (Welsh reading comprehension)

https://www.gweiddi.org/ (Welsh reading comprehension)

 

English

https://readtheory.org/  (English reading comprehension)

https://www.youngwriters.co.uk/world/pupils.php (English grammar)

 

Other

https://www.purplemash.com/sch/ygg-cf83 (Coding, Literacy, Numeracy)

https://hwb.gov.wales/  J2E (Technology, coding, Numeracy)

 

Mae targedau personol disgyblion ar ben/top y tab 'Classwork'.
Personal targets are available on the top of the 'Classwork' tab within Classroom.

Croeso i ddosbarth Mr Jones 2023/24!
Mae 28 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref ar Google Classroom bob dydd Iau i gwblhau erbyn ddydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion sydd wedi methu gwneud adref. Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener a gall disgyblion gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond dylsai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class 2023/24!
There are 28 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday via Google Classroom and is to be completed by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help or if they are not able to do so at home. Every Friday we have P.E. and pupils should wear their PE kit to school. Our reading books are changed as needed although pupils should bring their reading files every day.

Diwrnod Torri Rheolau / Break the Rules Day

Tenis a Bowls and Tennis

Ymweliad Sion Corn

Cwis Dim Clem

Parc Morgan Jones

Senotaff - Dydd y Cofio

Llyfrgell Caerffili Library

Gwaith dosbarth / Classwork

Y Corff / The Human Body

Gwasanaeth Cynhaeaf dosbarth Mr Jones Harvest Assembly 6/10/23

Gwasanaeth Cynhaeaf dosbarth Mr Jones Harvest Assembly 6/10/23

Parc Morgan Jones Park Medi/Sept

Ymarfer Corff / PE Medi/Sept

Rygbi amdani

Internet Legends!!! E-safety / E-Ddiogelwch

Lego coding / codio Lego

Dylunio ein cwricwlwm / Designing our curriculum

Cyflwyniadau / Presentations

Ein dosbarth eleni!

Ein dosbarth / Our class

Top