School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mr Jones

Croeso i ddosbarth Mr Jones 2021/22!
Mae 31 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref ar Google Classroom bob dydd Iau i gwblhau erbyn ddydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion sydd wedi metyhu gwneud adref. Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener a gall disgyblion gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond dylsai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class 2021/22!
There are 31 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday via Google Classroom and is to be completed by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help or if they are not able to do so at home. Every Friday we have P.E. and pupils should wear their PE kit to school. Our reading books are changed as needed although pupils should bring their reading files every day.

Cyfrifoldebau / Responsibilities

Gwefreiriau y pythefnos

Cyflwyniadau rolau dosbarth

Ymarfer corff / PE

Mwynhau dysgu yn yr awyr agored

Cydweithio tu allan

Helpu gydag ymarfer corff

Ein dosbarth / Our class

Top