School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mr Jones

Dysgu a Gweithio'n Annibynnol / Blended and Independent Learning

https://corbettmathsprimary.com/5-a-day (5-a-day Numeracy revision differentiated - phenomenal) 

https://readtheory.org/  (English reading comprehension)

https://www.gweiddi.org/ (Welsh reading comprehension)

https://www.sumdog.com/ (Numeracy)

https://www.purplemash.com/sch/ygg-cf83 (Coding, Literacy, Numeracy)

https://hwb.gov.wales/  J2E (Technology, coding, Numeracy)

 

Mae targedau personol disgyblion ar ben/top y tab 'Classwork'.
Personal targets are available on the top of the 'Classwork' tab within Classroom.

Calendr Blwyddyn 6

27/5/22 HMS/INSET day

6/6/22 HMS/INSET day

8/6/22 Mabolgampau

17/6/22 Sw Briste / Bristol Zoo

24/6/22 Seremoni cadeirio / chairing ceremony

27/6/22 Prom (neuadd ysgol / school hall)

1/7/22 Rafftio Dwr Gwyn / White Water Rafting

12/7/22 Diwrnod Pontio Cwm Rhymni / Transitio Day in Cwm Rhymni

15/7/22 - Parti yn neuadd Rhydri Hall party

21/7/22 Gwasanaeth ffarwelio Blwyddyn 6 Leavers assembly 09:15 neuadd ysgol / school hall

22/7/22 Diwrnod olaf y tymor / Last day of term

Croeso i ddosbarth Mr Jones 2021/22!
Mae 31 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref ar Google Classroom bob dydd Iau i gwblhau erbyn ddydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion sydd wedi methu gwneud adref. Mae ymarfer corff ar ddydd Gwener a gall disgyblion gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond dylsai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd. Rydw i'n casglu cofnodion darllen pob bore Llun.


Welcome to Mr Jones' class 2021/22!
There are 31 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday via Google Classroom and is to be completed by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help or if they are not able to do so at home. Every Friday we have P.E. and pupils should wear their PE kit to school. Our reading books are changed as needed although pupils should bring their reading files every day. I collect Reading Records every Monday morning.

Parc MJ 30/3/22

Dysgu am Betty Campbell

Dathlu llwyddiant - marciau llawn ym Maths Mawr

Gwefreiriau newydd

Dysgu am ffracsiynau

Calennig y flwyddyn newydd

Cyfrifoldebau / Responsibilities

Gwefreiriau y pythefnos

Cyflwyniadau rolau dosbarth

Ymarfer corff / PE

Mwynhau dysgu yn yr awyr agored

Cydweithio tu allan

Helpu gydag ymarfer corff

Ein dosbarth / Our class

Top