School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Hesden

             Blwyddyn 3 2022-23

Helo a chroeso i ddosbarth Miss Hesden.    Mae 26 ohonom yn y dosbarth eleni.  Mae Miss Skelding, Miss Goldsworthy a Mrs Powell hefyd yn gweithio gyda ni yn y dosbarth. 

 

Pethau pwysig i'w gofio:

 

Gwaith Cartref:

Mae gwaith cartref yn cael ei gosod pob dydd Iau i’w dychwelyd bob dydd Mawrth.

 

Ffeiliau Darllen:

Mae angen i’r plant ddod a’u ffeiliau darllen i’r ysgol bob dydd.  Disgwylir i’r plant ddarllen bob nos am 10 munud, mae pawb sydd wedi darllen ac arwyddo eu cofnodion darllen yn cael eu gwobrwyo gyda phwyntiau DOJO yn y bore.

 

Ymarfer Corff:

Mae ymarfer corff bob dydd Llun - bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn gwisgo ei gwisg ymarfer corff - trowsus / siorts du neu navy a chrys t plaen gwyn neu grys t ysgol.

 

Cadwch olwg allan ar y dudalen hon i ddilyn mwy o hanesion blwyddyn 3 - yn ogystal â dilyn ein cyfrif trydar @yggc_ysgol

 

 

Welcome to Miss Hesden’s class.  There are 26 pupils in our class this year. We are a happy, friendly, energetic and hard-working class working hard to develop our  skills across the Curriculum. Miss Skelding, Miss Goldsworthy and Mrs Powell also works in our class. 

 

Gwaith Cartref

Homework is set every Thursday and needs to be returned by Tuesday. 

 

Reading Files

The children will need to bring their reading file and reading books to school every day.  We expect the children to read every night for about 10 minutes and we expect reading records to be signed daily.  Children that have read and have signed reading records receive class DOJO points each morning. 

 

Physical Education/Health and Wellbeing

We do PE every Monday so remember to wear your PE kit to school; plain white t shirt or school polo shirt, plain black or plain navy shorts or bottoms. 

 

Please come back to our class page during the year to have a glimpse of life in year 3. Make sure you also follow our journey on Twitter @yggc_ysgol 

 

Gweithio’n galed 😊

Top