School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cwricwlwm /Curriculum

Mae gennym cwricwlwm newydd yng Nghymru sydd yn newid y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn dysgu yn yr ysgol, fesul 6 Maes Dysgu a Phrofiad (gweler isod).
 

We have a new curriculum in Wales which will change the way that children and young people learn in school, made up of 6 Areas of Learning and Experience (see below).

Metacognition Reseach Project/ Prosiect Metaymwybyddiaeth PYPC YGC 2021 22

Fideo cyfrwng Cymraeg yn egluro ein prosiect ymchwil NPEP ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-22. A Welsh medium video that was sent to Welsh Government in the Summer term of 2022 to present our NPEP research project which focused on the impact of Metacognition.

Metaymwybyddiaeth Prosiect NPEP YGC 2020-21

Fideo cyfrwng Cymraeg yn egluro ein prosiect ymchwil NPEP ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-21. A Welsh medium video that was sent to Welsh Government in the Summer term of 2021 to present our NPEP research project which focused on the impact of Metacognition.

Top