School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cwricwlwm /Curriculum

Mae gennym cwricwlwm newydd yng Nghymru sydd yn newid y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn dysgu yn yr ysgol, fesul 6 Maes Dysgu a Phrofiad (gweler isod).
 

We have a new curriculum in Wales which will change the way that children and young people learn in school, made up of 6 Areas of Learning and Experience (see below).

Metaymwybyddiaeth Prosiect NPEP YGC 2021-22

Fideo cyfrwng Cymraeg yn egluro ein prosiect ymchwil NPEP ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-22. A Welsh medium video that was sent to Welsh Government in the Summer term of 2021 to present our NPEP research project which focused on the impact of Metacognition.

Top