School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Bocs Bwyd / Packed Lunch

Os ydy eich plentyn eisiau bocs bwyd tra yn yr ysgol, gwnewch yn siwr bod gan bob bocs bwyd a photel dwr wedi eu labeli'n glir gydag enw llawn eich plentyn. Rydym wedi atodi dogfen gyda syniadau bocs bwyd iachus. Mae'r ysgol hefyd yn gweithredu bolisi dim cnau yn yr ysgol.  

 

If you would prefer your child to have a packed lunch whilst in school, please ensure all lunchboxes and water bottles are clearly labelled with your child's full name. We have attached a document for some healthy lunchbox ideas. Please be aware that the school operates on a no nut policy. 

Bocs Bwyd Iachus / Healthy Lunchbox

Top