School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cymorth Rhifedd / Numeracy Support

Bore Mathemateg 12/2/20 Maths open morning presentation

*New - Big Maths - A Guide For Parents And Carers

Llyfrynnau Dysgu o Bell Mathemateg CS / Foundation Phase Mathematics at Home Booklets

Geirfa Fathemateg Mathematics vocabulary bilingual

Cyflwyniad i'r asesiadau personol

Gwyliwch ein hanimeiddiad am gyflwyniad byr i'r asesiadau personol ar-lein.

Mathematics Programme of Study - KS2 / Rhaglen Astudio Maths CA2

Numeracy Framework / Fframwaith Rhifedd

Maths resources for parents/carers Key Stage 2 – 7 to 11 year olds

Maths resources for parents/carers Foundation Phase – 3 to 7 year olds

Below are samples of 'Big Maths Learn its'. Ask your child what 'learn it' they are studying, and then download the correct one to practice.

Challenges for Children.wmv

Still image for this video

Foundation Phase.wmv

Still image for this video

Framework for Parents 15012014.wmv

Still image for this video

KS2 Presentation.wmv

Still image for this video
Top