School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Gwisg ysgol / School uniform

 

Mae gennym dudalen un pwrpas i'n gwisg ysgol ar ein gwefan. Dilynwch y dolen isod i'w ddarllen. Os oes ganddych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cysylltu gyda'n tim ysgol sy'n hapus i helpu. 

 

We have a page dedicated to our school uniform within our website. Please follow the below link which will take you to the correct area. For any questions, please do not hesitate to get in touch with our school office team who are happy to help.

Top