School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing

Yn Ysgol Gymraeg Caerffili, rydyn ni'n adnabod y pwysigrwydd o iechyd a lles ein disgyblion, rydyn ni'n blaenoriaethu lles ein disgyblion, staff a rhieni sydd yn rhan anatod o gweledigaeth yr ysgol i sicrhau amgylchedd hapus a diogel.

Mae ein ysgol yn:

- helpu plant i ddeall ei emosiynau a teimladau yn well.

- helpu plant i deimlo'n gyfforddus trwy rannu unrhyw bryderon.

- helpu plant i greu perthnasau positif.

- hybu hunan-barch a sicrhau fod plant yn gwbod ei bod nhw'n bwysig.

- annog plant i fod yn hyderus a dathlu ein cymuned a etifeddiaeth.

- helpu plant i ddatblygu gwytnwch emosiynol ag i ymdopi gyda rhwystrau bywyd.

 

 

Here at Ysgol Gymraeg Caerffili, we recognise the importance of our pupils wellbeing, we demonstrate on a daily basis that the wellbeing of our pupils, staff and parents are the priority of the school’s vision of ensuring a happy, safe environment.

 

We are committed to supporting the emotional health and wellbeing of our pupils and staff. Our school:

 

  • help children to understand their emotions and feelings better
  • help children feel comfortable sharing any concerns or worries
  • help children socially to form and maintain relationships
  • promote self-esteem and ensure children know that they count
  • encourage children to be confident and celebrate who we are
  • help children to develop emotional resilience and to manage setbacks

 

We have received an NQA accreditation for Healthy Schools in 2014 and retained that status in 2016 and 2019.

Our healh and wellbeing wall displays through out the school.

Top