School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing

Yn Ysgol Gymraeg Caerffili, rydyn ni'n adnabod y pwysigrwydd o iechyd a lles ein disgyblion, rydyn ni'n blaenoriaethu lles ein disgyblion, staff a rhieni sydd yn rhan anatod o gweledigaeth yr ysgol i sicrhau amgylchedd hapus a diogel.

Mae ein ysgol yn:

- helpu plant i ddeall ei emosiynau a teimladau yn well.

- helpu plant i deimlo'n gyfforddus trwy rannu unrhyw bryderon.

- helpu plant i greu perthnasau positif.

- hybu hunan-barch a sicrhau fod plant yn gwbod ei bod nhw'n bwysig.

- annog plant i fod yn hyderus a dathlu ein cymuned a etifeddiaeth.

- helpu plant i ddatblygu gwytnwch emosiynol ag i ymdopi gyda rhwystrau bywyd.

 

 

Here at Ysgol Gymraeg Caerffili, we recognise the importance of our pupils wellbeing, we demonstrate on a daily basis that the wellbeing of our pupils, staff and parents are the priority of the school’s vision of ensuring a happy, safe environment.

 

We are committed to supporting the emotional health and wellbeing of our pupils and staff. Our school:

 

  • help children to understand their emotions and feelings better
  • help children feel comfortable sharing any concerns or worries
  • help children socially to form and maintain relationships
  • promote self-esteem and ensure children know that they count
  • encourage children to be confident and celebrate who we are
  • help children to develop emotional resilience and to manage setbacks

 

We have received an NQA accreditation for Healthy Schools in 2014 and retained that status in 2016 and 2019.

Top