School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Williams - Blwyddyn 5

Croeso i Flwyddyn 5! 
 

Croeso i'n dosbarth! 

Mae yna 29 o  blant yn ein dosbarth ni - 18 o ferched ac 11 o fechgyn. Mae Miss Williams a Miss James yn ein helpu ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Mae Mrs Phillips yn gwneud gweithgareddau Meddwlgarwch gyda ni pob prynhawn Dydd Iau hefyd.  Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Mawrth felly mae'n bwysig rydyn ni’n cofio gwisgo ein gwisg! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. Mae pob darn o waith cartref yn cael ei osod ar ein google classroom. Maen bwysig rydyn ni'n cofio ein ffeil darllen pob dydd ac yn cofnodi pob tro rydym yn darllen!

Yn ystod y flwyddyn byddan ni'n brysur yn yr ardd yn tyfu llysiau ac yn ymweld ag Llangrannog ym mis Chwefror! Bydd hefyd gyfleoedd i ni gydweithio fel tim, helpu plant y Cyfnod Sylfaen a bod yn aelodau o'r Cyngor Ysgol, Cyngor Eco, Criw Cymraeg ac arweinwyr digidol.

Tymor yr Hydref

Rydym yn canolbwyntio ar Gymru y tymor hwn gan ddarllen straeon chwedlau Cymraeg a dysgu am 'Gwpan y Byd' 2023. 

 

Welcome to our class!

There are 29 children in our class – 18 girls and 11 boys. Miss Williams and Miss James help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We also complete mindfulness activities with Mrs Phillips every Thursday afternoon. We have a PE lesson every Tuesday so it’s important we remember to wear our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday. All homework is set via Google Classroom. We must bring our reading files into school everyday and write in our reading journals every time we read. 

During the year, year 5 will be working in the garden planting and growing vegetables and will be visting Llangrannog in February! There will be opportunities during the year to work as a team, help the younger children and become members of the School Council, Eco Council, Criw Cymraeg and digital leaders.

Autumn Term 

This term we will be learning about our country Wales an will be focusing on traditional Welsh tales and learning about the rugby World Cup 2023. 

Prynhawn TGCh πŸ’» dyma ni yn helpu dosbarth Derbyn gyda sgiliau hanfodol o’r DCF ✨ IT afternoon πŸ’» here we are helping the reception class with important IT skills from the DCF ✨

Gwers Biomimicry gyda Emma - myfyriwr o brifysgol MIT sydd wedi teithio'r holl ffordd o America! Dyma ni yn cynllunio dyfais newydd sbon yn seiliedig ar anifeiliaid ac yn ei gyflwyno i’r dosbarth! Biomimicry lesson with Emma, a student from MIT University in Massachusetts. Here we are planning a new invention based on animals and presenting to the class. πŸ”¬

SΓͺr Tymor yr Hydref ✨ stars of the Autumn Term ✨

Stop Motion Matilda πŸŽ₯

Disgybl a chymraes yr wythnos / Pupil and Welsh speaker of the week 15/12/23 πŸ‘πŸ₯³πŸ†πŸ΄σ §σ ’󠁷󠁬󠁳󠁿

Amser Nadolig πŸŽ„ Christmas time πŸŽ„

Disgybl a chymraes yr wythnos / Pupil and Welsh speaker of the week 8/12/23 πŸ‘πŸ₯³πŸ†πŸ΄σ §σ ’󠁷󠁬󠁳󠁿

Crefft Nadolig πŸŽ„πŸ€Ά christmas crafts πŸŽ„πŸ€Ά

Sion Corn πŸŽ…πŸ»πŸŽ„

Disgybl a chymraes yr wythnos / Pupil and Welsh speaker of the week 24/11/23 πŸ‘πŸ₯³πŸ†πŸ΄σ §σ ’󠁷󠁬󠁳󠁿

Disgybl a chymro yr wythnos / Pupil and Welsh speaker of the week 17/11/23 πŸ‘πŸ₯³πŸ†πŸ΄σ §σ ’󠁷󠁬󠁳󠁿

Disgybl a chymraes yr wythnos / Pupil and Welsh speaker of the week 10/11/23 πŸ‘πŸ₯³πŸ†πŸ΄σ §σ ’󠁷󠁬󠁳󠁿

Codio gyda Technocamps / Coding with Technocamps πŸ€–

Amser aur / Golden time ✨🌟

Disgybl a chymraes yr wythnos / Pupil and Welsh speaker of the week 20/10/2023 πŸ‘πŸ₯³πŸ†πŸ΄σ §σ ’󠁷󠁬󠁳󠁿

Am ddiwrnod! Dyma ni yn cwblhau gweithgareddau Thrive gyda dosbarth Derbyn / Blwyddyn 1 Miss Davies πŸ’› what a day! Here we are completing Thrive activities with Miss Davies’ Reception / Year 1 class πŸ’›

Disyblion yr wythnos 🌟 rydyn ni MOR browd ohonych chi ac mae pob un yn haeddu disgybl yr wythnos am eu perfformiad anhygoel heddiw πŸ‘ our pupils of the week 🌟 we are SO proud of each and everyone of you and you thoroughly deserve pupils of the week for your outstanding performace today πŸ‘ superstars in the making!! 🀩✨

Ein harbrawf - pa ddiod sy’n cael yr effaith mwyaf ar ein dannedd? Our experiment - what drink has the biggest affect on our teeth? 🦷

Yn creu modelu dannedd allan o does / creating models of teeth using play-dough 🦷

Meddwlgarwch gyda Mrs Phillips a Mrs Powell / Mindfulness with Mrs Phillips and Mrs Powell 🧘

Disgyblion a chymraes yr wythnos / Pupils & Welsh speaker of the week 29/09/2023 πŸ‘πŸ₯³πŸ†πŸ΄σ §σ ’󠁷󠁬󠁳󠁿

Tro cyntaf yn ein alotment / Our first time in our allotment πŸͺ΄πŸ‘©β€πŸŒΎπŸ‘¨β€πŸŒΎ

Gweithgaredd Lles - coginio tost Ffraneg πŸ‡«πŸ‡·πŸž Wellbeing activity - cooking French Toast πŸ‡«πŸ‡·πŸž

Disgybl a chymraes yr wythnos / Pupil and Welsh speaker of the week 22/09/2023 πŸ‘πŸ₯³πŸ†πŸ΄σ §σ ’󠁷󠁬󠁳󠁿

Blasu bwyd traddodiadol Ffraneg πŸ‡«πŸ‡·πŸ₯– tasting traditional French foods πŸ‡«πŸ‡·πŸ₯–

Yn adeiladu a chodio LEGO Robotics gyda Technocamp πŸ€–πŸ‘·β€β™‚οΈ Building and coding LEGO Robotics with Technocamps πŸ€–πŸ‘·β€β™‚οΈ

Disgybl a chymraes yr wythnos / Pupil and Welsh speaker of the week 15/09/2023 πŸ‘πŸ₯³πŸ†πŸ΄σ §σ ’󠁷󠁬󠁳󠁿

Ymarfer corff / PE - yn chwilio am a lliwio faneri glwedydd Cwpan Rygbi’r Byd gyda sialensau ar y ffordd / searching for and colouring flags of countrys in the rugby world cup with challenges along the way πŸƒβ€β™€οΈπŸ€ΈπŸ½

Disgybl yr wythnos / Pupil of the week 08/09/2023 πŸ‘πŸ₯³πŸ†

Ein wythnos gyntaf ym mlwyddyn 5 πŸ₯° our first week in year 5 πŸ₯°

Arweinwyr ein dosbarth / Our class leaders ✨

Bore Technoleg / Technology Morning

Top