School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Hannaway - Blwyddyn 4

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4 Mrs Hannaway, Mrs Goldsworthy a Mrs Todd

✍️👩‍💻👨‍🔬🏃‍♀️ 🏃 🤸🏻 

 

Mae 25 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref ar Google Classroom bob dydd Iau i gwblhau erbyn ddydd Mawrth. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion sydd wedi methu gwneud adref. Mae ymarfer corff ar ddydd Mercher a gall disgyblion gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol, crys t gwyn neu gwyrdd gyda siorts du. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen yn wythnosol a dylsai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.

 

There are 25 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday via Google Classroom and is to be completed by Tuesday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help or if they are not able to do so at home. Every Wednesday we have P.E. and pupils should wear their PE kit to school, white or green t-shirt with black shorts. Our reading books are changed on a weekly basis and pupils should bring their reading files every day.

🧐Dyddiadau Pwysig / Important Dates.🧐

 

 

Disgybl Yr Wythnos

Cymro/Cymraes Yr Wythnos

Gwybodaeth Bae Caerdydd / Cardiff Bay Information

Disgyblion ein Dosbarth

Dyma’r unig rheolau sydd gallu cael ei thorri Wythnos nesaf ***** Please note these are the only rules allowed to be broken next week. DIOLCH

Dysgu am wledydd eraill

Premier Alfred Russel Wallace

Gwasanaeth Llwyddiannau

Diolch i bawb am drip llwyddiannus dros ben - Pawb wedi mwynhau

Still image for this video

Gwario ein arian yn y siop

Bae Caerdydd

Bant a ni i Fae Caerdydd 🚌

Trwyn Coch ♥️

Mwynhau gwaith Darllen Co

Dysgu am Alfred Russel Wallace

Ymlacio gan neud Ioga ar ôl diwrnod brysur

Gwasanaeth Gwobrwyo

Yn barod i’r ffair 🎄

Creu creft Nadoligaidd

Nadoilg Llawen Siôn Corn 🎅🤶🎄

Still image for this video

Nadoilg Llawn 🎄

Still image for this video

Ymweliad Siôn Corn

Mae Nadoilg wedi cyrraedd ein ddosbarth

Hwyl Hwyl Hwyl

Still image for this video

Amser Aur Ar Ôl Nofio

Wedi mwynhau ein wers nofio gyntaf

Ymlacio ar prynhawn Gwener

Gweithio’n galed yn ystod ein wers Gymraeg

Croeso i ein dosbarth

Top