School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Arweinwyr Digidol / Digital Leaders

Arweinwyr Digidol YGC! 

 

Arweinwyr Digidol 2021-2022

Mae ein tîm yn cynnwys 14 o ddisgyblion ag angerdd am dechnoleg sydd eisiau rhannu eu gwybodaeth gydag eraill a hyrwyddo’r defnydd o dechnoleg ar draws yr ysgol. 

Dyma drosolwg o’i gyfrifoldebau: 

 • Profi ac adolygu adnoddau TGCh newydd, gan gynnwys dyfeisiau, meddalwedd, gwefannau ac apiau. 
 • Rhannu eu sgiliau gyda disgyblion a dosbarthiadau eraill. 
 • Mynychu ac arwain clybiau TGCh amser cinio. 
 • Meddu ar ddealltwriaeth dda o sut i gadw’n ddiogel ar-lein a rhannu’r wybodaeth hon gydag eraill. 
 • Cefnogi athrawon gyda thechnoleg yn y dosbarth.
 • Cefnogi rhieni a gwarcheidwaid yn ystod gweithdai TGCh. 
 • Cyfarfod yn rheolaidd.

 

YGC's Digital Learners! 

 

Here are our 2021-2022 Digital Leaders. 

Our team is made up of 14 pupils with a passion for technology who want to share their knowledge with others and promote the use of all things digital throughout the school. 

Here’s an overview of their responsibilities:

 • Test and review new ICT resources, including devices, softwares, websites and apps. 
 • Share their skills with other pupils and classes. 
 • Attend and lead lunchtime ICT clubs. 
 • Have a good understanding of how to stay safe online and share that knowledge with others. 
 • Ensure that the computer suite is tidy and that all devices are put away. 
 • Support teachers using technology in the classroom. 
 • Support parents and guardians during ICT workshops. 
 • Regular meetings. 

 

 

Arweinwyr Digidol 2021-2022 Digital Leaders 📱💻

Apple store Caerdydd

Top