School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Storiau Llafar

Stori Llafar - Hwyl yn yr Ardd

Stori Llafar - Tu Ol i'r Ty

Stori Llafar - Mae Parti yn y Ty

Stori Llafar - Mae Pel ar y To

Stori Llafar - Dewch i Mewn i'r Ty

Stori Llafar - Mae Gwenyn Yn Yr Ardd

Stori Llafar - Yn Yr Ardd

Stori Llafar - Ble Mae Pel Magi Ann

Stori Llafar - Ble Mae Jac Do

Stori Llafar - Magi Ann

Stori Llafar - Beth Sydd Yna

Stori Llafar - Ty Magi Ann

Stori Llafar - Mae Hi'n Oer

Stori Llafar - Yn y Ty

Stori Llafar - Jac Do

Stori Llafar - Y Sosej

Stori Llafar - Ble Mae Het Magi Ann

Stori Llafar - Y Parti

Stori Llafar - Helo, Helo

Stori Llafar - Helo Magi Ann

Stori Llafar - Amser Gwely

Stori Llafar - Ble mae Pero

Stori Llafar - Gwisgo

Stori Llafar - Pwy Piau'r Sanau

Stori Llafar - Dewch i Chwarae

Stori Llafar - Dillad, dillad, dillad

Magi Ann - Elen

Magi Ann - Dosbarth

Y Tywydd Sydd ar Fai

Y Siglen Raff

Y Pwll Dolffiniaid

Y Ffair Sborion

Y Dyn Eira

Syniad Onw

Suddo

Rhys a'r Byji

Onw y Clown

Mynd i'r Sw

Mal yn yr Ysbyty

Jo a'r Beic

Jan a'r Siocled

Jam Mefus

Ger y Nant

Doedd Neb Eisiau Chwarae

Creadur Cripian-Cropian

Cath y Goedwn

Ar y Tywod

Anorac Jan

Abracadabra

Y Gwarchodwr

Y Frwydr Ddwr

Smotiau

Pen-blwydd Onw

Ci Newydd

Bath Mwlsyn

Balwn Onw

Y Freuddwyd

Y Car Bach Gwyllt

Parti Teganau

Am Gi Drwg

Top