School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Gerddi Naturiol Amrywiol / Diversity Nature Gardens

Ein hymwelwyr cyntaf i'r tai adar newydd / Our first visitors to our new bird homes

Still image for this video
Diolch yn fawr i unigolion o ‘Cadw Gymru’n Daclus’ ac i wirfoddolwyr yr ysgol am eich cefnogaeth i ddechrau a datblygu’r prosiect yma! A big thank you to individuals from ‘Keep Wales Tidy’ and to our local volunteers for your support to start and further develop this project!

Adeiladu’r sied / Building the shed

Top