School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Siarter Iaith - Criw Cymraeg

Criw Cymraeg 2021/22

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGkQLIUg9B8hT2s9162KKHCN55ggjjBB2
linc i hoff gerddoriaeth ein hysgol gyda geiriau! 

A link to our school's favourite songs, with lyrics!

Adnoddau Dysgu a gwella'r Gymraeg/ Resources to learn and improve your Welsh

 

Isio dysgu Cymraeg? Want to learn welsh?

 

Duolingo

https://www.duolingo.com/course/cy/en/Learn-Welsh or Download the app and choose Welsh

 

Slack

https://welshspeakingpractice.slack.com/

 

Say Something In... WELSH

https://www.saysomethingin.com/?ref=neilrowlands

 

Rhaglenni teledu addas/ Suitable Welsh language programmes to learn

http://www.s4c.cymru/en/dysgu-cymraeg/

 

Gwersi nôs/ Night Classes

https://learnwelsh.cymru/about-us/providers/coleg-gwent/

 

Isio magu hyder? Want to build confidence?

 

Cwrs dysgu Cymraeg 10 awr AM DDIM/ 10 hour Welsh course FOR FREE

https://dysgucymraeg.cymru/cymraeg-gwaith/cyrsiau-cymraeg-gwaith/cyrsiau-blasu-ar-lein/

 

Siarad - Gwella eich Cymraeg drwy sgwrsio/ Improve you Welsh through conversations.

https://learnwelsh.cymru/learning/siarad/

 

Isio gwella safon eich iaith?

Lawrlwythwch yr  app 'sgiliau iaith athrawon' ar eich ffonau symudol

 

NEU dilynwch y linc isod er mwyn gwella eich iaith

 

https://adnoddau.porth.ac.uk/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_3056_1&content_id=_81111_1&mode=reset 

 

Ymarfer gyda'ch plant? Practice with your children?

 

Penwythnos Cymraeg yn Llangrannog/ Welsh weekend in Llangrannog

https://learnwelsh.cymru/news/welsh-for-the-family-weekend-gwersyll-yr-urdd-llangrannog/

 

Isio Siarad Cymraeg yn eich siop neu Gaffi lleol? Want to speak Welsh in your local siop or cafe? 

https://parallel.cymru/siarad/

 

Criw Cymraeg 2018/19

Top