School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cymraeg yn y Ty / Welsh at home

 

Maen holl bwysig bod ein disgyblion yn ymarfer datblygu ei iaith Gymraeg yn y tŷ yn ogystal ag yn yr ysgol. Gallwch ffeindio adnoddau a lincs i’ch cefnogi chi gyda hyn yn y tŷ.

 

It’s so important that our pupils practise their Welsh language skills at home as well as in school. Please find resources and links to support you and your child with this at home.

 

Geiriadur Cymraeg - Welsh Dictionary

Top