Menu
Home Page

Storiau Llafar

Stori Llafar - Hwyl yn yr Ardd

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-hwylynyrardd.wav']

Stori Llafar - Tu Ol i'r Ty

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-tuolirty.wav']

Stori Llafar - Mae Parti yn y Ty

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-maepartiynyty.wav']

Stori Llafar - Mae Pel ar y To

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-maepelaryto.wav']

Stori Llafar - Dewch i Mewn i'r Ty

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-dewchimewnirty.wav']

Stori Llafar - Mae Gwenyn Yn Yr Ardd

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-maegwenynynyrardd.wav']

Stori Llafar - Yn Yr Ardd

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-ynyrardd.wav']

Stori Llafar - Ble Mae Pel Magi Ann

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-blemaepelmagiann.wav']

Stori Llafar - Ble Mae Jac Do

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-blemaejacdo.wav']

Stori Llafar - Magi Ann

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-magiann.wav']

Stori Llafar - Beth Sydd Yna

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-bethsyddyna.wav']

Stori Llafar - Ty Magi Ann

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-tymagiann.wav']

Stori Llafar - Mae Hi'n Oer

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-maehinoer.wav']

Stori Llafar - Yn y Ty

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-ynyty.wav']

Stori Llafar - Jac Do

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-jacdo.wav']

Stori Llafar - Y Sosej

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-ysosej.wav']

Stori Llafar - Ble Mae Het Magi Ann

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-blemaehetmagiann.mp3']

Stori Llafar - Y Parti

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-yparti.mp3']

Stori Llafar - Helo, Helo

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-helohelo.mp3']

Stori Llafar - Helo Magi Ann

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-helomagiann.mp3']

Stori Llafar - Amser Gwely

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-amsergwely.wav']

Stori Llafar - Ble mae Pero

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-blemaepero.wav']

Stori Llafar - Gwisgo

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-gwisgo.wav']

Stori Llafar - Pwy Piau'r Sanau

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-pwypiaursanau.wav']

Stori Llafar - Dewch i Chwarae

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-dewchichwarae.wav']

Stori Llafar - Dillad, dillad, dillad

Placeholder for audio player [Will play 'storillafar-dilladdilladdillad.wav']

Magi Ann - Elen

Placeholder for audio player [Will play 'magiann-elen.wav']

Magi Ann - Dosbarth

Placeholder for audio player [Will play 'magiann-dosbarth.wav']

Y Tywydd Sydd ar Fai

Placeholder for audio player [Will play 'ytywyddsyddarfai.mp3']

Y Siglen Raff

Placeholder for audio player [Will play 'ysiglenraff.mp3']

Y Pwll Dolffiniaid

Placeholder for audio player [Will play 'ypwlldolffiniaid.mp3']

Y Ffair Sborion

Placeholder for audio player [Will play 'yffairsborion.mp3']

Y Dyn Eira

Placeholder for audio player [Will play 'ydyneira.mp3']

Syniad Onw

Placeholder for audio player [Will play 'syniadonw.mp3']

Suddo

Placeholder for audio player [Will play 'suddo.mp3']

Rhys a'r Byji

Placeholder for audio player [Will play 'rhysarbyji.mp3']

Onw y Clown

Placeholder for audio player [Will play 'onwyclown.mp3']

Mynd i'r Sw

Placeholder for audio player [Will play 'myndirsw.mp3']

Mal yn yr Ysbyty

Placeholder for audio player [Will play 'malynyrysbyty.mp3']

Jo a'r Beic

Placeholder for audio player [Will play 'joarbeic.mp3']

Jan a'r Siocled

Placeholder for audio player [Will play 'janarsiocled.mp3']

Jam Mefus

Placeholder for audio player [Will play 'jammefus.mp3']

Ger y Nant

Placeholder for audio player [Will play 'gerynant.mp3']

Doedd Neb Eisiau Chwarae

Placeholder for audio player [Will play 'doeddnebeisiauchwarae.mp3']

Creadur Cripian-Cropian

Placeholder for audio player [Will play 'creadurcripian-cropian.mp3']

Cath y Goedwn

Placeholder for audio player [Will play 'cathygoedwn.mp3']

Ar y Tywod

Placeholder for audio player [Will play 'arytywod.mp3']

Anorac Jan

Placeholder for audio player [Will play 'anoracjan.mp3']

Abracadabra

Placeholder for audio player [Will play 'abracadabra.mp3']

Y Gwarchodwr

Placeholder for audio player [Will play 'ygwarchodwr.mp3']

Y Frwydr Ddwr

Placeholder for audio player [Will play 'yfrwydrddwr.mp3']

Smotiau

Placeholder for audio player [Will play 'smotiau.mp3']

Pen-blwydd Onw

Placeholder for audio player [Will play 'pen-blwyddonw.mp3']

Ci Newydd

Placeholder for audio player [Will play 'cinewydd.mp3']

Bath Mwlsyn

Placeholder for audio player [Will play 'bathmwlsyn.mp3']

Balwn Onw

Placeholder for audio player [Will play 'balwnonw.mp3']

Y Freuddwyd

Placeholder for audio player [Will play 'yfreuddwyd.wav']

Y Car Bach Gwyllt

Placeholder for audio player [Will play 'ycarbachgwyllt.wav']

Parti Teganau

Placeholder for audio player [Will play 'partiteganau.wav']

Am Gi Drwg

Placeholder for audio player [Will play 'amgidrwg.wav']
Top