Menu
Home Page

Miss Hesden

Gwasanaeth Blwyddyn 2

Still image for this video
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24

Dyma ni wrth ein gwaith.....

Dyma ni wrth ein gwaith..... 1
Dyma ni wrth ein gwaith..... 2
Dyma ni wrth ein gwaith..... 3

Dosbarth Miss Hesden
Our Teacher is Miss Hesden

 

Croeso i ddosbarth Miss Hesden.  Mae 28 ohonom ni yn y dosbarth.  Mae Mrs Skelding, Mrs Stephens a Mrs Ash, yn gweithio yn y dosbarth gyda ni a Mrs Phillips yn dod i addysgu Celf ar brynhawn dydd Llun.  Y tymor yma byddwn yn astudio gwaith yr arlunydd Paul Inkpen, byddwn yn dysgu am siap, gwead a  llinell wrth astudio ei waith.

 

Mae Ymarfer Corff bob prynhawn dydd Iau ac rydym yn newid llyfrau darllen yn wythnosol ar ddydd Mawrth a dydd Mercher.  Ein thema am y tymor ydy 'Abracadabra'.

 

Welcome to Miss Hesden's class.  There are 28 of us in the class.  We are very lucky and we have lots of helpers in our class, Mrs Skelding, Mrs Stephens and Mrs Ash work in our class and Mrs Phillips comes in to teach Art on a Monday afternoon.  This term we are studying the work of 'Mick Inkpen' and learning about colour, line shape and texture.

 

Every Thursday afternoon year 2  have their PE lessons and year 3 have their PE lesson on Wednesday's.   we change our reading books on Tuesday's and Wednesday's.  Our theme this term is 'Abracadabra'.
Picture 1 Ymweliad Donna Direidi
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Top