Menu
Home Page

Siarter Iaith - Criw Cymraeg

Y Siarter Iaith

 

Croeso i dudalen Siarter Iaith Ysgol Gymraeg Caerffili. 

I'r rhai sydd ddim yn ymwybodol, mae'r llywodraeth wedi gosod nod o 1,000,000 o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Er mwyn cyflawni hyn maent wedi lansio’r Siarter iaith i annog disgyblion siarad fwy o Gymraeg tu allan i'r ysgol, boed hynny ar yr iard, yn y cartref neu yn y gymdeithas.

 

Diolch i waith caled Mr A Williams y flwyddyn ddiwethaf, cawsom ein gwobrwyo a'r wobr Efydd, gwnaethom hyn drwy sefydlu'r Criw Cymraeg, lle oedd cyfrifoldeb arnynt i hyrwyddo ac annog  fwy o ddefnydd o'r iaith Gymraeg tu allan i'r stafell ddosbarth. Fe wnaeth y criw Cymraeg weithio'n galed y flwyddyn ddiwethaf i wneud hyn. Fe wnaethant greu'r mynydd cynnydd, dosbarthu tocynnau iaith i ddisgyblion oedd yn siarad Cymraeg ar yr iard a gwobr Cymro/Cymraes yr wythnos. Yn ogystal; i annog disgyblion i wrando ar fwy o gerddoriaeth, mae cerddoriaeth Cymraeg nawr yn cael ei chwarae ar y tanwydd. 

 

Y flwyddyn hon rydym yn anelu i gyrraedd y wobr Arian. Rydym wedi dysgu llawer o'r wobr Efydd. Rydym a thargedau clir i'w cyrraedd diolch i'r holiadur wnaeth y disgyblion lenwi yn yr Haf.

Dyma ein targedau

- Defnyddio technoleg trwy gyfrwng y Gymraeg 

- Gwylio Rhaglenni Cymraeg

- Siarad Cymraeg tu allan i'r Ysgol

- Siarad Cymraeg yn y Cartref 
- Gwrando ar fwy o gerddoriaeth Cymraeg.

 

Prif nod y wobr arian yw i ddisgyblion ein hysgol gymryd perchnogaeth dros eu hiaith, ac o ganlyniad yn adfywio defnydd o'n hiaith. Ni ellir hyn ddigwydd heb eich cydweithrediad a'ch cefnogaeth fel rhieni a gofalwyr.

Gobeithiwn i gyrraedd nod y wobr Arian erbyn Haf 2018.

 

Diolch yn fawr, y Criw Cymraeg. 

 

Welcome to the Schools 'Siarter Iaith' Page.

For some of you who might not know the Welsh Government have created a target to get 1,000,000 speaking welsh by 2050.

To accomplish this target, the Government have launched the Siarter iaith to encourage pupils to speak more Welsh outside of school, wether that is on the yard, at home or in the community. 

Thanks to Mr A Williams' hard work last year, we were awarded the Bronze award. We accomplished this by establishing the 'Criw Cymraeg', a committe of pupils who had the responsibility of promoting the use of the Welsh language outside of the classroom. They did this by creating things such as the 'Mynydd Cynnydd', language tokens for speaking welsh on the yard and Welsh boy or girl of the week.  Also they started to get welsh music playing over the tanoy system to encourage pupils to listen to welsh music.

 

This year we are aiming for the Silver award. We have learnt a lot from the Bronze award, and have clear targets we need to reach in order to be given the Silver award.

The targets are:

- Use Technology within the Welsh language 

- Watch more welsh TV programes 

- Speak Welsh outside of the School Grounds

- Speak Welsh at home

- Listen to more Welsh music 

 

The main purpose of the Siarter Iaith is to get the children of our school to take ownership over their language, and as a result, reignite the use of the Welsh language within our community. We will only be successful in our bid to win the silver award with your cooperation and support as parents/guardians.

 

We are hoping to achieve the silver award by the Summer of 2018

Top