Menu
Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

Y Cyngor 2016/2017 Council

Y Cyngor 2016/2017 Council 1

Casgliad y cynhaeaf - Harvest collection.

Casgliad y cynhaeaf - Harvest collection.  1 Rhodd y cynhaeaf i'r banc bwyd BTB.
Casgliad y cynhaeaf - Harvest collection.  2 Our harvest donation to the BTB food bank.

Mae'r Cyngor Ysgol yn cynrychioli llais ein disgyblion. Mae'n nhw'n codi syniadau newydd ac yn sicrhau hapusrwydd holl ddisgyblion ein hysgol.

 

Our School Council represents the views of all our pupils. It gives children the opportunity to make their voices heard and feel part of the whole school community.

Munudau Cyfarfodydd

Top