Menu
Home Page

Mr Jones

Dyddiadau pwysig / Important dates

 

2/5 - 9/5/18 - Profion Cenedlaethol / National Tests

23/5/18 - Prosiect Celfyddydau Mynegiannol yng Nghwm Rhymni Y Gwyndy / Expressive Arts Projects in Cwm Rhymni Gwyndy site

24/5/18 - Trip Gwyl y Gelli / Haye-on-Wye Festival trip (packed lunch required)

25/5/18 - HMS, ysgol ar gau / INSET Day, school closed for pupils

13/6/18 - Lluniau dosbarth/timau / Class and Team photos

18/6/18 - Mabolgampau ysgol / school sports day

27/6/18 - Prom Bl.6

12/7/18 - Trip diwedd y flwyddyn - Dwr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd (pecyn bwyd)
            End of year trip - CArdiff International Whitewater Rafting (packed lunch required)

13/7/18 - Gwasanaeth gwobrwyo a BBQ yn y nos / Achievements assembly & BBQ in evening

17/7/18 - Seremoni cadeirio / Chairing ceremony

24/7/18 - Diwrnod olaf y tymor / Last day of term

Gwaith rhif a siapiau o amgylch yr ysgol

Gwaith rhif a siapiau o amgylch yr ysgol 1
Gwaith rhif a siapiau o amgylch yr ysgol 2
Gwaith rhif a siapiau o amgylch yr ysgol 3
Gwaith rhif a siapiau o amgylch yr ysgol 4
Gwaith rhif a siapiau o amgylch yr ysgol 5
Gwaith rhif a siapiau o amgylch yr ysgol 6
Gwaith rhif a siapiau o amgylch yr ysgol 7
Gwaith rhif a siapiau o amgylch yr ysgol 8
Gwaith rhif a siapiau o amgylch yr ysgol 9
Gwaith rhif a siapiau o amgylch yr ysgol 10

Enillwyr Sumdog winners - Ebrill 2018

Enillwyr Sumdog winners - Ebrill 2018 1

Defnyddio'r bwrdd gwyn rhyngweithiol

Defnyddio'r bwrdd gwyn rhyngweithiol 1

Trip bl.6 - Llyfrgell a chastell Caerffili

Capteiniaid llwyddiannus, Eisteddfod ysgol 2018

Capteiniaid llwyddiannus, Eisteddfod ysgol 2018 1

Diwrnod y llyfr World book day

Diwrnod y llyfr World book day 1
Diwrnod y llyfr World book day 2
Diwrnod y llyfr World book day 3
Diwrnod y llyfr World book day 4

Wythnos Addysg ariannol / Financial education Week

Wythnos Addysg ariannol / Financial education Week 1
Wythnos Addysg ariannol / Financial education Week 2
Wythnos Addysg ariannol / Financial education Week 3
Wythnos Addysg ariannol / Financial education Week 4

Paratoi crempogau / Preparing pancakes

Paratoi crempogau / Preparing pancakes 1
Paratoi crempogau / Preparing pancakes 2
Paratoi crempogau / Preparing pancakes 3
Paratoi crempogau / Preparing pancakes 4

Gweithgareddau prynhawn - thema

Gweithgareddau prynhawn - thema 1
Gweithgareddau prynhawn - thema 2
Gweithgareddau prynhawn - thema 3
Gweithgareddau prynhawn - thema 4

Dysgu sut i vloggio / Vlogging

Dysgu sut i vloggio / Vlogging 1
Dysgu sut i vloggio / Vlogging 2
Dysgu sut i vloggio / Vlogging 3
Dysgu sut i vloggio / Vlogging 4
Dysgu sut i vloggio / Vlogging 5
Dysgu sut i vloggio / Vlogging 6
Dysgu sut i vloggio / Vlogging 7
Dysgu sut i vloggio / Vlogging 8

Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway

Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 1
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 2
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 3
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 4
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 5
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 6
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 7
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 8
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 9
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 10
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 11
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 12
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 13
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 14
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 15
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 16
Codi sbwriel efo / Community litter pick with Subway 17

Addasu lluniau / Editing images

Addasu lluniau / Editing images 1
Addasu lluniau / Editing images 2
Addasu lluniau / Editing images 3
Addasu lluniau / Editing images 4
Addasu lluniau / Editing images 5
Addasu lluniau / Editing images 6
Addasu lluniau / Editing images 7
Addasu lluniau / Editing images 8
Addasu lluniau / Editing images 9
Addasu lluniau / Editing images 10
Addasu lluniau / Editing images 11
Addasu lluniau / Editing images 12
Addasu lluniau / Editing images 13
Addasu lluniau / Editing images 14
Addasu lluniau / Editing images 15
Addasu lluniau / Editing images 16
Addasu lluniau / Editing images 17
Addasu lluniau / Editing images 18
Addasu lluniau / Editing images 19
Addasu lluniau / Editing images 20
Addasu lluniau / Editing images 21
Addasu lluniau / Editing images 22
Addasu lluniau / Editing images 23
Addasu lluniau / Editing images 24
Addasu lluniau / Editing images 25
Addasu lluniau / Editing images 26
Addasu lluniau / Editing images 27
Addasu lluniau / Editing images 28

Using music to learn about metaphors, similes and hyperbole

Using music to learn about metaphors, similes and hyperbole 1

Grwp Maths - mesur

Trip i Abernant

Still image for this video

Abernant - what is required

Cyflwyniad Abernant presentation to parents

Seremoni Sul y cofio a chasglu sbwriel

Gwasanaeth Cynhaeaf dosbarth Mr Jones 13/10/17

Capel Tonyfelin

Barod i ein Gwasanaeth Cynhaeaf

Barod i ein Gwasanaeth Cynhaeaf 1

Codio - Canolfan Addysg Eden Education Centre

Pel-droed merched - YGC vs Y Castell

Golygu, creu a chwarae gemau retro

Building a sentence, Macbook use

Building a sentence, Macbook use 1
Building a sentence, Macbook use 2
Building a sentence, Macbook use 3

Gwersi rhwyfo / Rowing lessons

Croeso i ddosbarth Mr Jones!
Mae 30 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion. Mae ymarfer corff ar ddydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond os bosib ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class!
There are 30 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday and is handed in by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help. Every Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should try to remember to bring their reading files every day.

Picture 1

Dylunio robotiaid

Dylunio robotiaid 1
Dylunio robotiaid 2
Dylunio robotiaid 3
Dylunio robotiaid 4

Sesiwn 'Perthynas Iach'

Sesiwn 'Perthynas Iach' 1
Sesiwn 'Perthynas Iach' 2

Sesiwn ddarllen

Sesiwn ddarllen 1

French alphabet - L'alphabet en Français by Alain Le Lait

French alphabet song - L'alphabet en Français Music & Animations by Alain Le Lait ©2011 http://www.yadeeda.com This song is from the CD 'C'est Si Bon' ©2002 Other than the alphabet itself, the only lyrics to this song are: 'C'est l'alphabet en Francais', which means 'It's the alphabet in French'

Top