Menu
Home Page

Mr Jones

Croeso i ddosbarth Mr Jones!
Mae 30 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion. Mae ymarfer corff ar ddydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond os bosib ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class!
There are 30 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday and is handed in by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help. Every Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should try to remember to bring their reading files every day.

Dyddiadau pwysig / Important dates 2018-19

 

4/9/18 - Disgyblion yn dechrau ysgol / Pupils start school

24/10/18 - Noson agored / Parents' Evening

25/10/18 - Noson agored / Parents' Evening

25/10/18 - Lluniau disgyblion/teuluoedd / Individual and family photos

26/10/18 - HMS / INSET Day (school closed)

29/10/18 - Gwyliau hanner tymor / Half term week

5/11/18 - Nol i'r ysgol / Back to school

20/11/18 - Pantomime

14/12/18 - Cinio Nadolig / Christmas dinner

18/12/18 - Sioe Nadolig / Christmas concert (13:30 a 18:00)

19/12/18 - Sioe Nadolig / Christmas concert (18:00)

21/12/18 - Gwasanaeth gwobrwyo CA2. Diwrnod olaf y tymor / KS2 Rewards Assembly. Last day of                term. Nadolig Llawen-Merry Christmas!

7/1/19 - Tymor y Gwanwyn / Spring Term begins

Cyflwyniad Abernant presentation to parents

Abernant - what is required

Top