Menu
Home Page

Mr Jones

Croeso i ddosbarth Mr Jones!
Mae 30 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion. Mae ymarfer corff ar ddydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond os bosib ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class!
There are 30 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday and is handed in by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help. Every Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should try to remember to bring their reading files every day.

Maths - problemau bywyd go iawn

Maths - problemau bywyd go iawn 1
Maths - problemau bywyd go iawn 2
Maths - problemau bywyd go iawn 3
Maths - problemau bywyd go iawn 4
Maths - problemau bywyd go iawn 5
Maths - problemau bywyd go iawn 6
Maths - problemau bywyd go iawn 7
Maths - problemau bywyd go iawn 8

Bore da!!

Still image for this video

CR vs SR

Still image for this video

AT vs KP

Still image for this video

LOD vs MD

Still image for this video

Saethu Rifles

Still image for this video

Dyddiadau pwysig / Important dates 2018-19

 

04/9/18 - Disgyblion yn dechrau ysgol / Pupils start school

12/9/18 - trip i barc Penalltau (angen cinio) / Penallta Park team building trip (packed lunch required)

03/10/18 - Jenny Sullivan

12/10/18 - Gwasanaeth Cynhaeaf dosbarth ni yng Nghapel Tonyfelin / Mr Jones' class Harvest Assembly in Capel Tonyfelin. 09:30 (parents encouraged kindly to attend)

24/10/18 - Noson agored / Parents' Evening

25/10/18 - Noson agored / Parents' Evening

25/10/18 - Lluniau disgyblion/teuluoedd / Individual and family photos

26/10/18 - HMS / INSET Day (school closed)

29/10/18 - Gwyliau hanner tymor / Half term week

05/11/18 - Nol i'r ysgol / Back to school

09/11/18 - Senotaff Caerffili / Caerphilly cenotaph @11am - Childrens Service of Remembrance

12/11/18 - Sinema ac amgueddfa Caerdydd / Cinema and Cardiff museum (packed lunch required)

14-16/11 - Abernant (cinio fel arfer dydd Mercher, school dinners as usual on Wednesday)

20/11/18 - Pantomime

14/12/18 - Cinio Nadolig / Christmas dinner

18/12/18 - Sioe Nadolig / Christmas concert (13:30 a 18:00)

19/12/18 - Sioe Nadolig / Christmas concert (18:00)

21/12/18 - Gwasanaeth gwobrwyo CA2. Diwrnod olaf y tymor / KS2 Rewards Assembly. Last day                of term. Nadolig Llawen-Merry Christmas!

07/01/19 - Tymor y Gwanwyn / Spring Term begins

Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau

Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 1
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 2
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 3
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 4
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 5
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 6
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 7
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 8
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 9
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 10
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 11
Trip i Gaerdydd - sinema, parc a pharc yr arfau 12

Gwas Sul y Cofio / Service of Remembrance

Gwas Sul y Cofio / Service of Remembrance 1
Gwas Sul y Cofio / Service of Remembrance 2
Gwas Sul y Cofio / Service of Remembrance 3
Gwas Sul y Cofio / Service of Remembrance 4

Ffilmio Stwnsh Sadwrn (darlledu 27/10/18)

Gwasanaeth cynhaeaf 12/10/18

Lluniau gwasanaeth cynhaeaf / Harvest assembly photos

Sesiwn darllen / Reading session

Sesiwn darllen / Reading session 1
Sesiwn darllen / Reading session 2

Solving Whodunnit by filtering a database of suspects

Solving Whodunnit by filtering a database of suspects 1

Ymarfer corff

Ymarfer corff 1
Ymarfer corff 2
Ymarfer corff 3
Ymarfer corff 4
Ymarfer corff 5

Addasu lluniau / editing photos

Addasu lluniau / editing photos 1
Addasu lluniau / editing photos 2
Addasu lluniau / editing photos 3
Addasu lluniau / editing photos 4
Addasu lluniau / editing photos 5
Addasu lluniau / editing photos 6
Addasu lluniau / editing photos 7
Addasu lluniau / editing photos 8
Addasu lluniau / editing photos 9
Addasu lluniau / editing photos 10
Addasu lluniau / editing photos 11
Addasu lluniau / editing photos 12
Addasu lluniau / editing photos 13
Addasu lluniau / editing photos 14
Addasu lluniau / editing photos 15
Addasu lluniau / editing photos 16
Addasu lluniau / editing photos 17
Addasu lluniau / editing photos 18
Addasu lluniau / editing photos 19
Addasu lluniau / editing photos 20
Addasu lluniau / editing photos 21
Addasu lluniau / editing photos 22
Addasu lluniau / editing photos 23
Addasu lluniau / editing photos 24
Addasu lluniau / editing photos 25
Addasu lluniau / editing photos 26
Addasu lluniau / editing photos 27
Addasu lluniau / editing photos 28
Addasu lluniau / editing photos 29
Addasu lluniau / editing photos 30
Addasu lluniau / editing photos 31
Addasu lluniau / editing photos 32
Addasu lluniau / editing photos 33
Addasu lluniau / editing photos 34
Addasu lluniau / editing photos 35
Addasu lluniau / editing photos 36
Addasu lluniau / editing photos 37
Addasu lluniau / editing photos 38
Addasu lluniau / editing photos 39
Addasu lluniau / editing photos 40
Addasu lluniau / editing photos 41
Addasu lluniau / editing photos 42
Addasu lluniau / editing photos 43
Addasu lluniau / editing photos 44
Addasu lluniau / editing photos 45

Cyflwyniad Abernant presentation to parents

Abernant - what is required

Top