Menu
Home Page

Mr Jones

Abernant - Mr Jones' group

Abernant - Mr Jones' group 1
Abernant - Mr Jones' group 2
Abernant - Mr Jones' group 3
Abernant - Mr Jones' group 4
Abernant - Mr Jones' group 5
Abernant - Mr Jones' group 6
Abernant - Mr Jones' group 7
Abernant - Mr Jones' group 8
Abernant - Mr Jones' group 9
Abernant - Mr Jones' group 10
Abernant - Mr Jones' group 11
Abernant - Mr Jones' group 12
Abernant - Mr Jones' group 13
Abernant - Mr Jones' group 14
Abernant - Mr Jones' group 15
Abernant - Mr Jones' group 16
Abernant - Mr Jones' group 17
Abernant - Mr Jones' group 18
Abernant - Mr Jones' group 19
Abernant - Mr Jones' group 20
Abernant - Mr Jones' group 21
Abernant - Mr Jones' group 22
Abernant - Mr Jones' group 23
Abernant - Mr Jones' group 24
Abernant - Mr Jones' group 25
Abernant - Mr Jones' group 26
Abernant - Mr Jones' group 27
Abernant - Mr Jones' group 28
Abernant - Mr Jones' group 29
Abernant - Mr Jones' group 30
Abernant - Mr Jones' group 31

Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group)

Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 1
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 2
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 3
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 4
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 5
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 6
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 7
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 8
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 9
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 10
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 11
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 12
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 13
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 14
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 15
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 16
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 17
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 18
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 19
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 20
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 21
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 22
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 23
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 24
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 25
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 26
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 27
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 28
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 29
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 30
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 31
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 32
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 33
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 34
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 35
Abernant - Flipcam (mostly Mrs Rees' group) 36

Abernant - first batch uploaded

Abernant - first batch uploaded 1
Abernant - first batch uploaded 2
Abernant - first batch uploaded 3
Abernant - first batch uploaded 4
Abernant - first batch uploaded 5
Abernant - first batch uploaded 6
Abernant - first batch uploaded 7
Abernant - first batch uploaded 8
Abernant - first batch uploaded 9
Abernant - first batch uploaded 10
Abernant - first batch uploaded 11
Abernant - first batch uploaded 12
Abernant - first batch uploaded 13
Abernant - first batch uploaded 14
Abernant - first batch uploaded 15
Abernant - first batch uploaded 16
Abernant - first batch uploaded 17
Abernant - first batch uploaded 18

Trip i Abernant

Still image for this video

Abernant - what is required

Cyflwyniad Abernant presentation to parents

Seremoni Sul y cofio a chasglu sbwriel

Digwyddiadau Pwysig bl.6 / Year 6 Important Dates:

15/11/17 - Abernant tan/until 17/11/17. Gadael am 12:30

23/11/17 - Noson rieni bl.6 yn y Gwyndy / Year 6 Parents evening in the Gwyndy

15/12/17 - Cinio Nadolig / Christmas Dinner

19/12/17 - 13:30 & 18:00 Sioe Nadolig / Christmas Show

20/12/17 - Sioe Nadolig

22/12/17 - Ysgol ar gau, HMS / INSET, school closed

 

Football cluster dates: 17/10/17, 14/11/17, 9/1/18, 6/2/18

20/6/18 - Diwrnod a Noson Pontio Blwyddyn 6 yn y Gwyndy / Year 6 Day & Evening in the Gwyndy

Gwasanaeth Cynhaeaf dosbarth Mr Jones 13/10/17

Capel Tonyfelin

Gwasanaeth Cynhaeaf

Gwasanaeth Cynhaeaf 1

Canolfan Addysg Eden Education Centre

Pel-droed merched - YGC vs Y Castell

Golygu, creu a chwarae gemau retro

Building a sentence, Macbook use

Building a sentence, Macbook use 1
Building a sentence, Macbook use 2
Building a sentence, Macbook use 3

Gwersi rhwyfo / Rowing lessons

Croeso i ddosbarth Mr Jones!
Mae 29 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion. Mae ymarfer corff ar ddydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond os bosib ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class!
There are 29 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday and is handed in by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help. Every Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should try to remember to bring their reading files every day.

Picture 1

Dylunio robotiaid

Dylunio robotiaid 1
Dylunio robotiaid 2
Dylunio robotiaid 3
Dylunio robotiaid 4

Sesiwn 'Perthynas Iach'

Sesiwn 'Perthynas Iach' 1
Sesiwn 'Perthynas Iach' 2

Sesiwn darllen

Sesiwn darllen 1

French alphabet - L'alphabet en Français by Alain Le Lait

French alphabet song - L'alphabet en Français Music & Animations by Alain Le Lait ©2011 http://www.yadeeda.com This song is from the CD 'C'est Si Bon' ©2002 Other than the alphabet itself, the only lyrics to this song are: 'C'est l'alphabet en Francais', which means 'It's the alphabet in French'

Top