Menu
Home Page

Mr Jones

Croeso i ddosbarth Mr Jones!
Mae 29 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion. Mae ymarfer corff ar ddydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond os bosib ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class!
There are 29 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday and is handed in by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help. Every Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should try to remember to bring their reading files every day.

Picture 1

Digwyddiadau Pwysig bl.6 / Year 6 Important Dates:

04/10/17 - Cyfarfod Abernant / Abernant meeting and Q&A @ 15:30

18/10/17 - Panto, Wind in the Willows

25/10/17 - Noson rieni / Parents Evening

26/10/17 - Noson rieni / Parents Evening

27/10/17 - Ysgol ar gau, HMS / INSET, school closed

15/11/17 - Noson rieni bl.6 yn y Gwyndy / Year 6 Parents evening in the Gwyndy

15/11/17 - Abernant tan/until 17/11/17

15/12/17 - Cinio Nadolig / Christmas Dinner

19/12/17 - 13:30 & 18:00 Sioe Nadolig / Christmas Show

20/12/17 - Sioe Nadolig

22/12/17 - Ysgol ar gau, HMS / INSET, school closed

 

20/6/18 - Diwrnod a Noson Pontio Blwyddyn 6 yn y Gwyndy / Year 6 Day & Evening in the Gwyndy

Dylunio robotiaid

Dylunio robotiaid 1
Dylunio robotiaid 2
Dylunio robotiaid 3
Dylunio robotiaid 4

Sesiwn 'Perthynas Iach'

Sesiwn 'Perthynas Iach' 1
Sesiwn 'Perthynas Iach' 2

Sesiwn darllen

Sesiwn darllen 1
Top