Menu
Home Page

Mr Jones

Gweithgareddau prynhawn - thema

Gweithgareddau prynhawn - thema 1
Gweithgareddau prynhawn - thema 2
Gweithgareddau prynhawn - thema 3
Gweithgareddau prynhawn - thema 4

Vlogging efo cyn-ddisgybl Ted Cornish

Vlogging efo cyn-ddisgybl Ted Cornish 1
Vlogging efo cyn-ddisgybl Ted Cornish 2
Vlogging efo cyn-ddisgybl Ted Cornish 3
Vlogging efo cyn-ddisgybl Ted Cornish 4
Vlogging efo cyn-ddisgybl Ted Cornish 5
Vlogging efo cyn-ddisgybl Ted Cornish 6
Vlogging efo cyn-ddisgybl Ted Cornish 7
Vlogging efo cyn-ddisgybl Ted Cornish 8

Codi sbwriel / Community litter pick

Codi sbwriel / Community litter pick 1
Codi sbwriel / Community litter pick 2
Codi sbwriel / Community litter pick 3
Codi sbwriel / Community litter pick 4
Codi sbwriel / Community litter pick 5
Codi sbwriel / Community litter pick 6
Codi sbwriel / Community litter pick 7
Codi sbwriel / Community litter pick 8
Codi sbwriel / Community litter pick 9
Codi sbwriel / Community litter pick 10
Codi sbwriel / Community litter pick 11
Codi sbwriel / Community litter pick 12
Codi sbwriel / Community litter pick 13
Codi sbwriel / Community litter pick 14
Codi sbwriel / Community litter pick 15
Codi sbwriel / Community litter pick 16
Codi sbwriel / Community litter pick 17

Digwyddiadau Pwysig bl.6 / Year 6 Important Dates:

 

Football cluster dates: 17/10/17, 14/11/17, 9/1/18, 6/2/18

20/6/18 - Diwrnod a Noson Pontio Blwyddyn 6 yn y Gwyndy / Year 6 Day & Evening in the Gwyndy

Addasu lluniau / Editing images

Addasu lluniau / Editing images 1
Addasu lluniau / Editing images 2
Addasu lluniau / Editing images 3
Addasu lluniau / Editing images 4
Addasu lluniau / Editing images 5
Addasu lluniau / Editing images 6
Addasu lluniau / Editing images 7
Addasu lluniau / Editing images 8
Addasu lluniau / Editing images 9
Addasu lluniau / Editing images 10
Addasu lluniau / Editing images 11
Addasu lluniau / Editing images 12
Addasu lluniau / Editing images 13
Addasu lluniau / Editing images 14
Addasu lluniau / Editing images 15
Addasu lluniau / Editing images 16
Addasu lluniau / Editing images 17
Addasu lluniau / Editing images 18
Addasu lluniau / Editing images 19
Addasu lluniau / Editing images 20
Addasu lluniau / Editing images 21
Addasu lluniau / Editing images 22
Addasu lluniau / Editing images 23
Addasu lluniau / Editing images 24
Addasu lluniau / Editing images 25
Addasu lluniau / Editing images 26
Addasu lluniau / Editing images 27
Addasu lluniau / Editing images 28

Using iPads to learn about metaphors

Using iPads to learn about metaphors 1

Grwp Maths - mesur

Abernant - first batch uploaded

Trip i Abernant

Still image for this video

Abernant - what is required

Cyflwyniad Abernant presentation to parents

Seremoni Sul y cofio a chasglu sbwriel

Gwasanaeth Cynhaeaf dosbarth Mr Jones 13/10/17

Capel Tonyfelin

Gwasanaeth Cynhaeaf

Gwasanaeth Cynhaeaf 1

Canolfan Addysg Eden Education Centre

Pel-droed merched - YGC vs Y Castell

Golygu, creu a chwarae gemau retro

Building a sentence, Macbook use

Building a sentence, Macbook use 1
Building a sentence, Macbook use 2
Building a sentence, Macbook use 3

Gwersi rhwyfo / Rowing lessons

Croeso i ddosbarth Mr Jones!
Mae 29 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Llun. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion. Mae ymarfer corff ar ddydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond os bosib ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.


Welcome to Mr Jones' class!
There are 29 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday and is handed in by Monday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help. Every Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should try to remember to bring their reading files every day.

Picture 1

Dylunio robotiaid

Dylunio robotiaid 1
Dylunio robotiaid 2
Dylunio robotiaid 3
Dylunio robotiaid 4

Sesiwn 'Perthynas Iach'

Sesiwn 'Perthynas Iach' 1
Sesiwn 'Perthynas Iach' 2

Sesiwn darllen

Sesiwn darllen 1

French alphabet - L'alphabet en Français by Alain Le Lait

French alphabet song - L'alphabet en Français Music & Animations by Alain Le Lait ©2011 http://www.yadeeda.com This song is from the CD 'C'est Si Bon' ©2002 Other than the alphabet itself, the only lyrics to this song are: 'C'est l'alphabet en Francais', which means 'It's the alphabet in French'

Top