Menu
Home Page

Mrs Williams

Dosbarth Miss A Williams 
 

Croeso i ddosbarth Miss Williams!

Croeso i’n dosbarth. Mae 28 o blant Blwyddyn 1 yn ein dosbarth ni - 17 o fechgyn ac 11 o ferched. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal ysgrifennu a sgiliau cyd-weithio yn yr ardal adeiladu!

 

Mae Miss Richards a Mrs Phillips yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Iau felly mae'n bwysig rydyn ni’n cofio ein gwisg! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. 

Ein thema y tymor hwn yw "Ein Byd Bendigedig".

 

Welcome to Miss Williams’ class!

Welcome to our class. There are 28 year 1 children in our class – 17 boys and 11 girls. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the writing area and our teamwork skills in the construction area!

 

Miss Richards and Mrs Phillips also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a PE lesson every Thursday so it’s important we remember to bring our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday.

Our theme for the term is “Our Wonderful World".

Picture 1

Ymarfer corff - datblygu sgiliau cyd-weithio / developing our teamwork skills

Still image for this video
Picture 1

Dyma ni yn mynd am dro o gwmpas Caerffili / here we are on our walk around Caerphilly

Tystysgrif Pennaeth diwedd y tymor / Headteachers end of term certificates

Dyma ni yn gofyn ac ateb cwestiynau am y robot gwnaethon ni greu / Here we are asking and answering questions about the robots we made

Dyma ni yn gofyn ac ateb cwestiynau am y robot gwnaethon ni greu / Here we are asking and answering questions about the robots we made  1
Dyma ni yn gofyn ac ateb cwestiynau am y robot gwnaethon ni greu / Here we are asking and answering questions about the robots we made  2
Dyma ni yn gofyn ac ateb cwestiynau am y robot gwnaethon ni greu / Here we are asking and answering questions about the robots we made  3
Dyma ni yn gofyn ac ateb cwestiynau am y robot gwnaethon ni greu / Here we are asking and answering questions about the robots we made  4

Helfa Drysor y Gwanwyn / Autumn Treasure Hunt

Tystysgrifau pennaeth diwedd y tymor / head teachers end of term certificates

Tystysgrifau pennaeth diwedd y tymor / head teachers end of term certificates  1

Gwybodaeth bore Mathemateg/Mathematics presentation

Gwybodaeth Thema Tymor y Gwanwyn 2017/Theme Information Spring term 2017

Fideo's sioe Nadolig 2017/Video's for the 2017 Christmas Show

Brysia asyn bychan

Bondiau 10

Brysiwch lawr y grisiau

Brysia at ei breseb

Chwarae yn yr eira

Clychau Santa clos

Tedi tedi

Ffatri Sion Corn

Diwali

Tri gwr doeth

Siopa siopa

Seren seren seren wen

Ser y nos yn gwenu

Haleliwia

Gwylio mae'r bugeiliaid

FROZEN | Let It Go Sing-along | Official Disney UK

Sing-along with Idina Menzel in this full sequence from Disney's Frozen. Subscribe to Disney UK: http://bit.ly/subscribe-to-disney Follow us on Twitter: https://twitter.com/Disney_UK Like our official Facebook page: https://www.facebook.com/DisneyUK Walt Disney Animation Studios, the studio behind "Tangled" and "Wreck-It Ralph," presents "Frozen," a stunning big-screen comedy adventure.

Top