School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Jones

Rydym ni wedi setlo yn arbennig o dda yn ein dosbarth newydd! Plant hapus ydym ni :) We are very happy in our new class!

Rydym ni wedi setlo yn arbennig o dda yn ein dosbarth newydd! Plant hapus ydym ni :) We are very happy in our new class! 1
Rydym ni wedi setlo yn arbennig o dda yn ein dosbarth newydd! Plant hapus ydym ni :) We are very happy in our new class! 2
Rydym ni wedi setlo yn arbennig o dda yn ein dosbarth newydd! Plant hapus ydym ni :) We are very happy in our new class! 3
Rydym ni wedi setlo yn arbennig o dda yn ein dosbarth newydd! Plant hapus ydym ni :) We are very happy in our new class! 4
Top