School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Griffiths

Croeso i ddosbarth Mrs Griffiths   2021-2022

Mae 30 o blant blwyddyn  5 yn ein dosbarth ni ac rydym yn blant hapus a gweithgar a mae Mrs Griffiths a Mrs Mock yn ein helpu wrth ein gwaith.
Mae ymarfer corff bob dydd Mawrth a mae gennym waith cartref bob dydd Iau, sydd yn cael ei osod ar Google Classroom bob wythnos. Mae angen dychwelyd y gwaith cartref ar ddydd Llun/Mawrth a mae llyfrau darllen yn dod i'r ysgol bob dydd.
Yn ystod y flwyddyn byddan ni'n brysur yn yr ardd yn tyfu llysiau ac rydan ni yn mawr gobeithio mynd i Langrannog. Bydd hefyd gyfleoedd i ni gydweithio fel tim, helpu plant y Cyfnod Sylfaen a bod yn aelodau o'r Cyngor Ysgol a'r Cyngor Eco.


Welcome to Mrs Griffiths' class. 

There are 30 year 5 children in our class and we are happy and conscientious pupils, and Mrs Griffiths and Mrs Mock help us with our work.
We have P.E. every Tuesday and we have homework every Thursday, which is set on Google Classroom. Homework needs to be returned on Monday/Tuesday and reading books should be brought to school every day.
During the year, year 5 will be working in the garden planting and growing vegetables and we are really hoping that we will be able to go too Llangrannog. There will be opportunities during the year to work as a team, help the younger children and become members of the School Council and Eco Council.

Prynhawn lles - dysgu sgil newydd. Health and well-being afternoon - learning a new skill. Cats cradle

Diwrnod Shw mae!

Still image for this video

Croeso i’r dosbarth

Still image for this video

Llwyddiannau yr wythnos!

Defnyddio pŵer yr ymenydd! Using brain power. Cydweithio i wella storiau. Collaborative story improvement.

Sialens Adeiladu twr. Tower building challenge.

Disgyblion yr wythnos. Pupils of the week.

Finding synonyms using a thesaurus and technology.

Great synonyms!

Archarwyr. Superheroes.

Prynhawn lles yn yr ardd/Well-being afternoon in the garden.

Top