School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Griffiths

Croeso i ddosbarth Mrs Griffiths   2019-2020

Mae 32 o blant blwyddyn  5 yn ein dosbarth ni ac rydym yn blant hapus a gweithgar. Mae 16 o fechgyn a 16 o ferched a mae Mrs Griffiths a Mrs Allen yn ein helpu wrth ein gwaith.
Mae ymarfer corff bob dydd Mawrth a mae gennym waith cartref bob dydd Iau. Mae angen dychwelyd y gwaith cartref ar ddydd Llun/Mawrth a mae llyfrau darllen yn dod i'r ysgol bob dydd.
Yn ystod y flwyddyn bydd blwyddyn 5 yn mynd i ymweld â Gwersyll yr Urdd, Llangrannog. Bydd hefyd gyfleoedd i ni gydweithio fel tim, helpu plant y Cyfnod Sylfaen a bod yn aelodau o'r Cyngor Ysgol a'r Cyngor Eco.


Welcome to Mrs Griffiths' class. 

There are 32 year 5 children in our class and we are happy and conscientious pupils. There are 16 boys and 16 girls and Mrs Griffiths and Mrs Allen help us with our work.
We have P.E. every Tuesday and we have homework every Thursday. Homework needs to be returned on Monday/Tuesday and reading books should be brought to school every day.
During the year, year 5 will go and visit the Urdd camp at Llangrannog. There will be opportunities during the year to work as a team, help the younger children and become members of the School Council and Eco Council.

Diwrnod 4 day 4

Diwrnod 4 day 4 1
Diwrnod 4 day 4 2
Diwrnod 4 day 4 3
Diwrnod 4 day 4 4
Diwrnod 4 day 4 5
Diwrnod 4 day 4 6
Diwrnod 4 day 4 7
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1

Diwrnod 3 Day 3

Diwrnod 3 Day 3 1
Diwrnod 3 Day 3 2
Diwrnod 3 Day 3 3
Diwrnod 3 Day 3 4
Diwrnod 3 Day 3 5
Diwrnod 3 Day 3 6
Diwrnod 3 Day 3 7
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

trim.BA1BE207-CB1F-4B5B-AB21-5D5BCCD54B50.MOV

Still image for this video

Diwrnod 2 day 2

Diwrnod 2 day 2 1
Diwrnod 2 day 2 2
Diwrnod 2 day 2 3
Diwrnod 2 day 2 4
Diwrnod 2 day 2 5
Diwrnod 2 day 2 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2

Gweithgareddau noson 1. Evening activities.

Gweithgareddau noson 1. Evening activities.  1
Gweithgareddau noson 1. Evening activities.  2
Gweithgareddau noson 1. Evening activities.  3
Gweithgareddau noson 1. Evening activities.  4
Gweithgareddau noson 1. Evening activities.  5

Diwrnod 1 / Day 1

Diwrnod 1 / Day 1 1
Diwrnod 1 / Day 1 2
Diwrnod 1 / Day 1 3
Diwrnod 1 / Day 1 4
Diwrnod 1 / Day 1 5
Diwrnod 1 / Day 1 6
Diwrnod 1 / Day 1 7
Diwrnod 1 / Day 1 8
Diwrnod 1 / Day 1 9
Diwrnod 1 / Day 1 10
Diwrnod 1 / Day 1 11
Diwrnod 1 / Day 1 12
Diwrnod 1 / Day 1 13
Diwrnod 1 / Day 1 14
Diwrnod 1 / Day 1 15
Diwrnod 1 / Day 1 16
Diwrnod 1 / Day 1 17
Diwrnod 1 / Day 1 18
Diwrnod 1 / Day 1 19
Diwrnod 1 / Day 1 20
Diwrnod 1 / Day 1 21
Diwrnod 1 / Day 1 22
Diwrnod 1 / Day 1 23
Diwrnod 1 / Day 1 24
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11

Cyd weithio

Cyd weithio 1
Cyd weithio 2
Cyd weithio 3
Cyd weithio 4
Cyd weithio 5
Cyd weithio 6
Cyd weithio 7
Cyd weithio 8
Cyd weithio 9
Cyd weithio 10

Pen y Fan

Pen y Fan 1
Pen y Fan 2
Pen y Fan 3
Pen y Fan 4
Pen y Fan 5
Pen y Fan 6
Pen y Fan 7
Pen y Fan 8
Pen y Fan 9
Pen y Fan 10
Pen y Fan 11
Pen y Fan 12

Sialens Maths

Sialens Maths 1
Sialens Maths 2
Sialens Maths 3
Sialens Maths 4
Sialens Maths 5
Sialens Maths 6

Celf y bylbiau

Celf y bylbiau 1
Celf y bylbiau 2
Celf y bylbiau 3
Celf y bylbiau 4
Celf y bylbiau 5
Celf y bylbiau 6
Celf y bylbiau 7
Celf y bylbiau 8

Plannu'r bylbiau

Plannu'r bylbiau 1
Plannu'r bylbiau 2
Plannu'r bylbiau 3
Plannu'r bylbiau 4
Plannu'r bylbiau 5
Plannu'r bylbiau 6
Plannu'r bylbiau 7
Plannu'r bylbiau 8
Plannu'r bylbiau 9
Plannu'r bylbiau 10
Plannu'r bylbiau 11
Plannu'r bylbiau 12
Plannu'r bylbiau 13
Plannu'r bylbiau 14
Plannu'r bylbiau 15
Plannu'r bylbiau 16
Plannu'r bylbiau 17
Plannu'r bylbiau 18
Plannu'r bylbiau 19
Plannu'r bylbiau 20
Plannu'r bylbiau 21
Plannu'r bylbiau 22
Plannu'r bylbiau 23
Plannu'r bylbiau 24
Plannu'r bylbiau 25
Plannu'r bylbiau 26
Top