School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Griffiths

Croeso i ddosbarth Mrs Griffiths   2019-2020

Mae 29 o blant blwyddyn  5 yn ein dosbarth ni ac rydym yn blant hapus a gweithgar a mae Mrs Griffiths, Mrs Allen, Mr Petty a Mrs O'Driscoll yn ein helpu wrth ein gwaith.
Mae ymarfer corff bob dydd Mawrth a mae gennym waith cartref bob dydd Iau, sydd yn cael ei osod ar Google Classroom bib wythnos. Mae angen dychwelyd y gwaith cartref ar ddydd Llun/Mawrth a mae llyfrau darllen yn dod i'r ysgol bob dydd.
Yn ystod y flwyddyn byddan ni'n brysur yn yr ardd yn tyfu llysiau. Bydd hefyd gyfleoedd i ni gydweithio fel tim, helpu plant y Cyfnod Sylfaen a bod yn aelodau o'r Cyngor Ysgol a'r Cyngor Eco.


Welcome to Mrs Griffiths' class. 

There are 29 year 5 children in our class and we are happy and conscientious pupils, and Mrs Griffiths, Mrs Allen, Mr Petty and Mrs O'Driscoll help us with our work.
We have P.E. every Tuesday and we have homework every Thursday, which is set on Google Classroom. Homework needs to be returned on Monday/Tuesday and reading books should be brought to school every day.
During the year, year 5 will be working in the garden planting and growing vegetables. There will be opportunities during the year to work as a team, help the younger children and become members of the School Council and Eco Council.

Top