School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Barwick

Dosbarth Mrs Barwick 
 

 

Croeso i’n dosbarth. Mae 29 o blant blwyddyn 1 yn ein dosbarth ni. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal ysgrifennu a sgiliau cyfathrebu yn ein ardal chwarae rol!

 

Mae Miss James a Mrs Todd yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Iau felly mae'n bwysig gwisgo ein gwisg i'r ysgol! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. 

 

 

Welcome to Mrs Barwick's class!

Welcome to our class. There are 29 children in our class year 1 class. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the writing area and welsh language skills in the role play corner!

 

Miss James and Mrs Todd also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a P.E. lesson every Thursday so it’s important we remember to wear our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday.

Disgybl/Cymraes yr wythnos 20.05.2022

Disgybl/Cymraes yr wythnos 13.05.2022

Disgybl/Cymraes yr wythnos 06.05.22

Disgybl/Cymraes yr Wythnos

Disgybl a Chymro yr Wythnos

Supporting and raising money for the Ukraine

Dysgu yn yr awyr agored/ Learning in the outdoors

Dathlu Diwrnod y Llyfr/ Celebrating World Book Day

Dathlu Dydd Gwyl Dewi/ Celebrating St David's Day

Amser Canu

Still image for this video

Amser Canu

Still image for this video

Amser Canu

Still image for this video

Cymraes yr Wythnos

Cymraes a Disgybl yr Wythnos

Disgybl a Chymraes yr wythnos

Top