School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mr Williams

Trip Bae Caerdydd

Trip Bae Caerdydd 1
Trip Bae Caerdydd 2
Trip Bae Caerdydd 3
Trip Bae Caerdydd 4
Trip Bae Caerdydd 5
Trip Bae Caerdydd 6
Trip Bae Caerdydd 7

Llyfrau Saesneg argymhellir i flwyddyn 4 / Recomended English Reading books for year 4

Tymor yr Hydref 2018

 


Y tymor hwn rydym ni wedi bod yn astudio am fudiad y Cymry i Batagonia. Rydym wedi dysgu llawer am y daith, am Michael D. Jones ac wedi gwneud llawer o waith am y Mimsoa; Llong a hwyliodd y 150 o Gymry i'r Wladfa, fe seiliom lawer o waith STEM ar y Mimosa wrth iddynt ddysgu am wahanol gychod a sut i greu cwch ein hunain. Yn ogystal, fe gawsom Mrs Lewis i ymweld â'r dosbarth i sôn am ei phrofiad hi o fyw ym Mhatagonia. 

 

This term we have been learning about the Welsh migration to Patagonia. We have learnt about the journey, Michael D. Jones and have done a lot of work on the Mimosa; the Ship that sailed 150 people from wales to the settlement (Y Wladfa). We based our STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) on the Mimosa, where we learnt about different of boats and learnt what makes a successful boat, we then designed and created our own Boats. Also we invited Mrs Lewis to the class to speak about her experience of living in Patagonia.

Top