School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Barwick/Mrs Finn

Dosbarth Mrs Barwick a Mrs Finn 
 

Croeso i ddosbarth Mrs Barwick a Mrs Finn

 

Croeso i’n dosbarth. Mae 25 o blant blwyddyn 1 yn ein dosbarth ni. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal ysgrifennu a sgiliau cyfathrebu yn ein ardal chwarae rol!

 

Mae Miss Richards a Mrs Davies yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Iau felly mae'n bwysig rydyn ni’n cofio ein gwisg! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. 

 

 

Welcome to Mrs Barwick a Mrs Finn class!

Welcome to our class. There are 25 children in our class year 1 class. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the writing area and welsh language skills in the role play corner!

 

Miss Richards and Mrs Davies also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a P.E. lesson every Thursday so it’s important we remember to bring our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday.

Top