School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mr Williams

Dosbarth Miss Rees a Mrs Huish - Croeso i'n dosbarth!

Mae 32 ohonom yn ein dosbarth ni eleni ac rydyn ni'n gyffrous iawn i fod yng Nghyfnod Allweddol 2 o'r diwedd! Rydym yn mwynhau ein sesiynau Celf ar brynhawn dydd Llun, thema ar brynhawn dydd Mawrth, ymarfer corff ar brynhawn dydd Mercher, sesiwn suite ar brynhawn dydd Iau ac ein sesiynau lles ar brynhawn dydd Gwener. A llythrennedd a rhifedd bob bore wrth gwrs! Edrychwch ar ein gwefan dosbarth i ddysgu ychydig yn fwy am ein anturiaethau eleni!

 

Dosbarth Miss Rees a Mrs Huish - Welcome to our class!

There are 32 of us in the class this year and we are very excited to be in Key Stage 2 at last! We enjoy our art lessons on a Monday afternoon, themed work on a Tuesday afternoon, P.E on a Wednesday afternoon, sessions in the computer suite on a Thursday and our well-being afternoons on a Friday. And literacy and numeracy every morning, of course! Take a look at our class page to learn a little more about our adventures this year!

Ein prosiect Operation Santa

Ein taith i weld Dippy

Top