School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mr Leigh

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4 Mr Leigh, Mrs Goldsworthy a Mrs Powell

✍️👩‍💻👨‍🔬🏃‍♀️ 🏃 🤸🏻 

 

Mae 32 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref ar Google Classroom bob dydd Iau i gwblhau erbyn ddydd Mawrth. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion sydd wedi metyhu gwneud adref. Mae ymarfer corff ar ddydd Llun a gall disgyblion gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen ar ddydd Mawrth ond dylsai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.

 

There are 32 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday via Google Classroom and is to be completed by Tuesday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help or if they are not able to do so at home. Every Monday we have P.E. and pupils should wear their PE kit to school. Our reading books are changed on a Tuesday although pupils should bring their reading files every day.

🧐Dyddiadau Pwysig / Important Dates.🧐

01/11/21 - Nofio Blwyddyn 4 yn dechrau / Year 4 Swimming starts (every afternoon).

19/11/21 - Nofio Blwyddyn 4 yn gorffen / Year 4 Swimming ends.

 

Disgybl Yr Wythnos

Cymro/Cymraes Yr Wythnos

Plannu bylbiau

Gwers ymarfer corff - hwyl gyda Joe Wicks ac ymlacio yn neud Ioga gyda Cosmic Kids Harry Potter

Plant yn mwynhau sioe ‘The Reluctant Dragon’

Ein gwaith codio

Stori Cantre’r Gwaelod

Prynhawn Lles - trafod teimladau

Prynhawn Lles - Canmol ein gilydd

Prynu o’r siop ffrwythau newydd

Rap ‘Croeso nôl i Gymru’

Still image for this video

Rap ‘CYMRU, CYMRU, CYMRU!’

Still image for this video

Rap ‘Da iawn Cymru’

Still image for this video

Beth sy’n gwneud athro da?

Dewis Disgyblion - Y 6 Maes Dysgu.

Top