Menu
Home Page

Miss Williams

Dosbarth Miss Williams
Our Teacher is Miss Williams

 

Croeso i'n dosbarth Derbyn.

Dosbarth Derbyn  ydyn ni. Mae 26 o blant yn y dosbarth. 

 

Mae Mrs Goldsworthy a Miss Watson yn helpu yn ein dosbarth ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Mae nhw hefyd yn mynd a ni allan i weithio yn yr ardal tu allan ble rydym yn dysgu drwy chwarae, gweithio a gwneud gweithgareddau allan yn yr awyr iach.
Ein thema y tymor yma ydy 'Dathlu'.  Mae ganddo ni lawer o wahanol ardaloedd yn ein dosbarth e.e.ardal fathemateg,ysgrifennu,celf a chrefft, chwarae rol, ymchwilio a Thechnoleg Gwybodaeth sy'n cynnwys cyfrifiaduron dosbarth, ipads  a Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol. Yma cawn ddysgu ,chwarae a chydweithio gyda'n ffrindiau - cliciwch ar y lluniau isod cewch weld lluniau ohonom yn chwarae ac yn dysgu yn y dosbarth.

 

  

 

Welcome to our class.
Our class is a Reception class. There are 26 children in the class. 
Mrs Goldsworthy and Miss Watson help in our class and do many interesting activities with us. They also work with us in the outside area where we work and learn through play as well as having fun and enjoyment in the fresh air.
Our theme this term is 'Celebrations'. We have many different areas in our classroom e.g. maths, writing, art and craft, role play area,  an investigation and Information Technology area which includes a classroom computers, ipads and an Interactive Whiteboard. Here we can learn, play and work together with our friends - click on the photo's below and you will see pictures of us all busy playing and learning. 

 

Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception.

Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 1
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 2
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 3
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 4
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 5
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 6
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 7
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 8
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 9
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 10
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 11
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 12
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 13
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 14
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 15
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 16
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 17
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 18
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 19
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 20
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 21
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 22
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 23
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 24
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 25
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 26
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 27
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 28
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 29
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 30
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 31
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 32
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 33
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 34
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 35
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 36
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 37
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 38
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 39
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 40
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 41
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 42
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 43
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 44
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 45
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 46
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 47
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 48
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 49
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 50
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 51
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 52
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 53
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 54
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 55
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 56
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 57
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 58
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 59
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 60
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 61
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 62
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 63
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 64
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 65
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 66
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 67
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 68
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 69
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 70
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 71
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 72
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 73
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 74
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 75
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 76
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 77
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 78
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 79
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 80
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 81
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 82
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 83
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 84
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 85
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 86
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 87
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 88
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 89
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 90
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 91
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 92
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 93
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 94
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 95
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 96
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 97
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 98
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 99
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 100
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 101
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 102
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 103
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 104
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 105
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 106
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 107
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 108
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 109
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 110
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 111
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 112
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 113
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 114
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 115
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 116
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 117
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 118
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 119
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 120
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 121
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 122
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 123
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 124
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 125
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 126
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 127
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 128
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 129
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 130
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 131
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 132
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 133
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 134
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 135
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 136
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 137
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 138
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 139
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 140
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 141
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 142
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 143
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 144
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 145
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 146
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 147
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 148
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 149
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 150
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 151
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 152
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 153
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 154
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 155
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 156
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 157
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 158
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 159
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 160
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 161
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 162
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 163
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 164
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 165
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 166
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 167
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 168
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 169
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 170
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 171
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 172
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 173
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 174
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 175
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 176
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 177
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 178
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 179
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 180
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 181
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 182
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 183
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 184
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 185
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 186
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 187
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 188
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 189
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 190
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 191
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 192
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 193
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 194
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 195
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 196
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 197
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 198
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 199
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 200
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 201
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 202
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 203
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 204
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 205
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 206
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 207
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 208
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 209
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 210
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 211
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 212
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 213
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 214
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 215
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 216
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 217
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 218
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 219
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 220
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 221
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 222
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 223
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 224
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 225
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 226
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 227
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 228
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 229
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 230
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 231
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 232
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 233
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 234
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 235
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 236
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 237
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 238
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 239
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 240
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 241
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 242
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 243
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 244
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 245
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 246
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 247
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 248
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 249
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 250
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 251
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 252
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 253
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 254
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 255
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 256
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 257
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 258
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 259
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 260
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 261
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 262
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 263
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 264
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 265
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 266
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 267
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 268
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 269
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 270
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 271
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 272
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 273
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 274
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 275
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 276
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 277
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 278
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 279
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 280
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 281
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 282
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 283
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 284
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 285
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 286
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 287
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 288
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 289
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 290
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 291
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 292
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 293
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 294
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 295
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 296
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 297
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 298
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 299
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 300
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 301
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 302
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 303
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 304
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 305
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 306
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 307
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 308
Tymor 1 yn y derbyn/ Term 1 in reception. 309
Top