School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Williams

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4 Miss Williams, Mrs Goldsworthy a Mrs Powell

✍️👩‍💻👨‍🔬🏃‍♀️ 🏃 🤸🏻 

 

Mae 32 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd.  Mae gwaith cartref ar Google Classroom bob dydd Iau i gwblhau erbyn ddydd Mawrth. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion sydd wedi metyhu gwneud adref. Mae ymarfer corff ar ddydd Llun a gall disgyblion gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen ar ddydd Mawrth ond dylsai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.

 

There are 32 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Thursday via Google Classroom and is to be completed by Tuesday. Homework club is available every Tuesday should pupils require any help or if they are not able to do so at home. Every Monday we have P.E. and pupils should wear their PE kit to school. Our reading books are changed on a Tuesday although pupils should bring their reading files every day.

🧐Dyddiadau Pwysig / Important Dates.🧐

15/03/22 - Trip Bae Caerdydd (llythyr ar y ffordd - letter on the way)

16/03/22 - Cyrraedd nôl am 14:00 arrive back at school.

 

Disgybl Yr Wythnos

Cymro/Cymraes Yr Wythnos

Creu gwesty i’r trychfilod / creating bug hotels

Trip i’r Synagogue ar Parc

Pili Palod

Mabolgampau

Negeseuon o ddiolch i Mr Leigh

Still image for this video

Plant yn dwli Mr Fracsiwn

Still image for this video

Cefnogi pobl Wcraîn

Meddwlgarwch

Amser brecwast

Canu a dawnsio hwyl a sbri

Still image for this video

Rydyn wedi mwynhau y ffilm

Still image for this video

Canu yn y sinema

Still image for this video

Yn gwneud ‘Draw With Rob’ tra yn ymlacio gyda ffilm

Still image for this video

Plant y Dosbarth wedi gwisgo fel ei hoff cameriad llyfr - Diwrnod Y Llyfr

Enillwyr y darllen noddedig

Diwrnod Arbrofi gyda ein Gwyddonwyr Uchelgeisiol

Still image for this video

Wythnos Gwyddoniaeth - Gwaith Ymchwil

Plant yn mwynhau Just Dance yn ystod gwers ymarfer corff

Dathlu Penblwydd Mr Urdd trwy Fathemateg

Hei Mr Urdd

Still image for this video
Plant yn dysgu am yr Urdd a ddawns Mr Urdd

Gwers Lles - Prynhawn Gofalwyr Ifanc

Blwyddyn Newydd Dda.

Still image for this video

Dathlu diwedd tymor

Prynhawn Nadoligaidd

Diwrnod olaf nofio! Cael hwyl yn y parc i orffen .