School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Williams- Dosbarth Sali Mali

Dosbarth Miss AH Williams
Our Teacher is Miss AH Williams

 

Croeso i'n dosbarth Derbyn.

Dosbarth Derbyn  ydyn ni. Mae 28 o blant yn y dosbarth. 

 

Mae Mrs Cross a Mrs Enoch yn helpu yn ein dosbarth ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Mae nhw hefyd yn mynd a ni allan i weithio yn yr ardal tu allan ble rydym yn dysgu drwy chwarae, gweithio a gwneud gweithgareddau allan yn yr awyr iach.
Ein thema y tymor yma ydy 'Ein byd bendigedig'.  Mae ganddo ni lawer o wahanol ardaloedd yn ein dosbarth e.e.ardal fathemateg,ysgrifennu,celf a chrefft, chwarae rol, ymchwilio a Thechnoleg Gwybodaeth sy'n cynnwys cyfrifiaduron dosbarth, ipads  a Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol. Yma cawn ddysgu ,chwarae a chydweithio gyda'n ffrindiau - cliciwch ar y lluniau isod cewch weld lluniau ohonom yn chwarae ac yn dysgu yn y dosbarth.

 

  

 

Welcome to our class.
Our class is a Reception class. There are 28 children in the class. 
Mrs Cross and Mrs Enoch help in our class and do many interesting activities with us. They also work with us in the outside area where we work and learn through play as well as having fun and enjoyment in the fresh air.
Our theme this term is 'Our wonderful world'. We have many different areas in our classroom e.g. maths, writing, art and craft, role play area,  an investigation and Information Technology area which includes a classroom computers, ipads and an Interactive Whiteboard. Here we can learn, play and work together with our friends - click on the photo's below and you will see pictures of us all busy playing and learning. 

 

Creu brechdanau iachus - making healthy Sandwiches 🥪

Top